СУ "Димчо Дебелянов" - Бургас


НОВИНИ   ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 24.10.2016 г.       18.00 ч.     Актова зала СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО         10 - 15 октомври 2016 г.   ИНСТРУКЦИЯ за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи ... пълен текст »

ОБЯВИ   ОБЯВА ЗА ВАКАНТНО МЯСТО ЗА УЧИТЕЛ, НАЧАЛЕН ЕТАП В ГЦДО ИНТЕРВЮ С КАНДИДАТИТЕ НА 29.11.16 г. ОТ 8.30ч. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИНТЕРВЮ СРОК НА ОБЯВАТА - 25/11/16 г. - 16.30 ч. ОБЯВА ЗА ВАКАНТНО МЯСТО ЗА ХИГИЕНИСТ ИНТЕРВЮ С КАНДИДАТИТЕ НА 03.10.2016 г. от 13,30 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИНТЕРВЮ СРОК НА ОБЯВАТА - 03/10/2016 г. - 13.30 ч. ОБЯВА ЗА ВАКАНТНО МЯСТО ЗА УЧИТЕЛ... пълен текст »

СЪБИТИЯ   Иван Стоянов от VI"Б" получи подкрепа от кмета на гр. Бургас за предстоящото му участие в Детска Евровизия   БЪЛГАРСКАТА ПЕСЕН ЗА ДЕТСКА ЕВРОВИЗИЯ 2015 ЗВУЧИ ВЪВ ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА    В-к "24 часа": "Какви са децата, които може да спечелят детската Евровизия?" Ученикът от V"Б" клас Иван Стоянов с музикален педагог главен учител Ми... пълен текст »

АРХИВ   Разпределение на учениците от III "Б" клас в ПИГ Разпределение на класовете по класни стаи и кабинети Резултати от проведено интервю за възпитатели в прогимназиален етап УЧЕБНИЦИ 2015/2016 г. РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ VI и VII клас             Класни ръководители:  VI"А" - Ваня Великова; VI"Б" - Ст. Сотирова; VII"А" - Недялкова; VII"Б" - Мими... пълен текст »

Категории