ПРИЕМ В V КЛАС


  • Ръководството на  СОУ „Димчо Дебелянов” информира учениците и техните родители относно приема след завършен начален етап (IV клас) за следното:
  • ПАРАЛЕЛКИТЕ СЕ ЗАПАЗВАТ
  • При спазване на изискванията за минимален и максимален брой ученици в група/клас могат да бъдат сформирани 4 групи в зависимост от избираемите учебни часове, които са както следва:

 


клас

V

2016/2017

VI

2017/2018

VII

2018/2019

Б

Избираеми учебни  часове

Бр. часа

седмично

годишно

Бр. часа

седмично

годишно

Бр. часа

седмично

годишно

Б.1.

Български език и литература

1

 34

1

34

1

36

Математика

1,5

 51

1,5

51

2

72

   Всичко Б.1.

2,5

85

2,5

85

3

108

Б.2.

Български език и литература

1,5

51

1,5

51

2

72


Математика

1

34

1

34

1

36

  Всичко Б.2.

2,5

85

2,5

85

3

108

Б.3

Български език и литература

1

34

1

34

1

36

 

Математика

-

-

1

36

 

Руски език – втори чужд език

1,5

51

1,5

51

1

36

  Всичко Б.3.

2,5

85

2,5

85

3

108

Б.4

Български език и литература

1

34

1

34

1

36


Математика

-

-

1

36

  Музика

0,5

17

0,5

17

-
 

Музикален инструмент или пеене (индив. обучение)

1

34

1

34

1

36

  Всичко Б.4.

2,5

85

2,5

85

3

108

Категории