ПРИЕМ I КЛАС

ИНФОРМАЦИЯ,

           свързана с приемането на деца  в I-ви кл. през уч. 2021/2022 г.

   Кандидатстването става по електронен път в посочените от община Бургас срокове и електронна платформа.

   Всеки работен ден от 8,00 до 16.00 ч. тези родители, които нямат възможност да подадат заявленията си по електронен път, могат да сторят това в училището при спазване на всички епидемиологични мерки


       Училищен план-прием за учебната 2021/2022 г.

3 паралелки - 66 ученици

Класни ръководители:  Надя Иванова, Галина Попова и Йорданка Петрова

       

 НАРЪЧНИК

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ 

       Скъпи майки и татковци,

      Тази книжка е нашето писмо към вас по  случай постъпването ви в първи клас.      Тръгването на училище е много специален момент в личната ни връзка с нашите деца. Това е моментът, в който малкият човек поема своя голям път на откривател – навън към света и навътре към самия себе си ......


 • Едносменен режим;
 • Учениците е необходимо да са в училище в 7,45 часа;
 •  Продължителността на учебния час е 35 минути;
 • Учебниците за първокласниците са безплатни и се предоставят на учениците на първия учебен ден.

           За обучението в I-ви клас са необходими следните материали:

 • тетрадки с широки и тесни редове - 10 броя;
 • тетрадки с широки квадратчета - 10 броя; 
 • водни боички, кръгла и тънка четка, цветни моливи, обикновени моливи; линия, гума; 
 • ножичка с тъп връх, пластилин, дъска за моделиране, пластмасово ножче, мушамичка; 
 • специално облекло по физическо възпитание – гуменки, анцунг, бяла тениска; 
 • гланцово блокче, блок за рисуване №4;

   Групи за целодневно обучение (ГЦО)

  За ВСИЧКИ желаещи веднага след приключване на учебните занятия има осигурена груба за целодневно обучение. Учителят в ГЦДО поема учениците след приключване на последния за деня учебен час, придружава ги в училищния стол.  Следобедните дейности започват в 13,30 часа и включва три компонента – самоподготовка, занимания по интереси и отдих и спорт. Графикът на съответната група ще бъде оповестен до 2 седмици от началото на учебната година. Желателно е учениците да не бъдат взимани по-рано от 15,45 часа. Дейностите в ГЦО е до 18,00 часа. 

 • Необходимо е да се представят на класните ръководители до 15.09.2021 г. следните документи: 
 1. Декларация за личните данни на учениците; 
 2. Талон от личния лекар за проведен медицински преглед и медицинска годност за първи учебен ден; 
 3. Имунизационен талон от личния лекар;
 4. Заявление за избираем учебен час; 
 5. Заявление за избор на спортни дейности;
 6. Декларация, подписана от родителите (настойниците) на ученика с информация за лицата с право да прибират детето от училище.


 

Категории