ПРИЕМ I КЛАС
Прием в І клас

Уважаеми родители на първокласници,

В условията на извънредна епидемична обстановка, Ви уведомяваме, че записването на приетите ученици в I клас за учебната 2021/2022 година в СУ „Димчо Дебелянов“ – Бургас ще се осъществи по следния начин:

1. На 04.06.2021 г. се обявяват резултатите от първо класиране на електронната страница на Община Бургас за прием на ученици в първи клас и на видно място в училище.

2. До 07.06.2021 г. (вкл.) ще получите на електронната си поща Заявление по образец за записване на Вашето дете в нашето училище.

3. От 07.06.2021 г. до 11.06.2021 г. (вкл.) всеки родител, който желае да запише детето си в I клас в СУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Бургас трябва да се обади на тел: 0878469553

 или 0893014079  и да потвърди желанието си като съобщи на длъжностното лице личните данни на детето си (три имена и ЕГН).

4. От 07.06.2021 г. до 11.06.2021 г. (вкл.) родителят трябва да изпрати на електронната поща на училището [email protected] .

- коректно попълнено Заявление за записване в I клас за учебната 2021/2022 година в СУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Бургас (сканирано и подписано от родителя).

- сканирани всички документи, доказващи посочените преференции в регистрационния талон.

Забележка: Съгласно Правила за прием на деца в първи клас в учебните заведения на територията на Община Бургас за учебната 2021/2022 година, ако родителите не могат да предоставят всички необходими документи, доказващи съответните предимства, детето им няма да бъде записано в учебното заведение. Родителите на децата, на които е отказан прием, са длъжни в периода, определен за корекции да актуализират точните обстоятелства. Ако не го направят, промяната ще бъде извършена по служебен ред, за да може детето да участва на второ класиране.

ВАЖНО!!! При констатирани несъответствия, родителят ще бъде лично уведомен по  телефон/ е-mail от наш служител.

След нормализиране на обстановката родителите трябва да представят в училище всички оригинални документи, доказващи съответните преференции.

ИНФОРМАЦИЯ,

           свързана с приемането на деца  в I-ви кл. през уч. 2021/2022 г.

   Кандидатстването става по електронен път в посочените от община Бургас срокове и електронна платформа.

   Всеки работен ден от 8,00 до 16.00 ч. тези родители, които нямат възможност да подадат заявленията си по електронен път, могат да сторят това в училището при спазване на всички епидемиологични мерки


       Училищен план-прием за учебната 2021/2022 г.

3 паралелки - 66 ученици

Класни ръководители:  Надя Иванова, Галина Попова и Йорданка Петрова

       

 НАРЪЧНИК

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ 

       Скъпи майки и татковци,

      Тази книжка е нашето писмо към вас по  случай постъпването ви в първи клас.      Тръгването на училище е много специален момент в личната ни връзка с нашите деца. Това е моментът, в който малкият човек поема своя голям път на откривател – навън към света и навътре към самия себе си ......


 • Едносменен режим;
 • Учениците е необходимо да са в училище в 7,45 часа;
 •  Продължителността на учебния час е 35 минути;
 • Учебниците за първокласниците са безплатни и се предоставят на учениците на първия учебен ден.

           За обучението в I-ви клас са необходими следните материали:

 • тетрадки с широки и тесни редове - 10 броя;
 • тетрадки с широки квадратчета - 10 броя; 
 • водни боички, кръгла и тънка четка, цветни моливи, обикновени моливи; линия, гума; 
 • ножичка с тъп връх, пластилин, дъска за моделиране, пластмасово ножче, мушамичка; 
 • специално облекло по физическо възпитание – гуменки, анцунг, бяла тениска; 
 • гланцово блокче, блок за рисуване №4;

   Групи за целодневно обучение (ГЦО)

  За ВСИЧКИ желаещи веднага след приключване на учебните занятия има осигурена груба за целодневно обучение. Учителят в ГЦДО поема учениците след приключване на последния за деня учебен час, придружава ги в училищния стол.  Следобедните дейности започват в 13,30 часа и включва три компонента – самоподготовка, занимания по интереси и отдих и спорт. Графикът на съответната група ще бъде оповестен до 2 седмици от началото на учебната година. Желателно е учениците да не бъдат взимани по-рано от 15,45 часа. Дейностите в ГЦО е до 18,00 часа. 

 • Необходимо е да се представят на класните ръководители до 15.09.2021 г. следните документи: 
 1. Декларация за личните данни на учениците; 
 2. Талон от личния лекар за проведен медицински преглед и медицинска годност за първи учебен ден; 
 3. Имунизационен талон от личния лекар;
 4. Заявление за избираем учебен час; 
 5. Заявление за избор на спортни дейности;
 6. Декларация, подписана от родителите (настойниците) на ученика с информация за лицата с право да прибират детето от училище.


 

Категории