БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ


БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ОБЕКТИВА

 

         Българският дарителски форум е неправителствена организация. През 2016 год. екип на организацията разработи и адаптира за българското училище система за преподаване и практикуване на ценностите и моделите на гражданското общество и дарителство ”Научи се да даряваш”. Проектът е модел на американския Лърнинг ту гив, който успешно се прилага там вече 10 години.

               „Научи се да даряваш” е концепция за гражданско образование, за доброволчество, за участие в живота на общността и изобщо - правене на добро в името на другия.

              Български дарителски форум разработи настоящата пилотна програма с вярата, че развиването на културата на дарителството трябва да се случва в училището от най-ранна възраст. Програмата предвижда да формира знания в по-широк аспект за личностно развитие, емпатия, дарителство и придобиване на опит в реализиране на дарителски инициативи сред учениците.

            Програмата „Научи се да даряваш” се въведе пилотно през настоящата учебна година в 14 български училища: 9 в столицата и 5 – извън нея. СУ  ”Димчо Дебелянов” е едно от тези извънстолични училища, в които учениците от III"В" клас с класен ръководител г-жа Анка Жекова са включени в проекта.  Занятията се интегрират в часовете на класа и извънкласни дейности. Децата се учат да идентифицират нужди, да споделят грижи за околната среда, да разпределят средства, които имат, според конкретните необходимости, да усвояват дарителски практики, да реализират доброволчески инициативи и всякакви други практики, свързани с развитието на способността да видиш света извън своя собствен. СУ ”Димчо Дебелянов” има огромна чест да бъде домакин в продължение на 10 дни на последната изложба, реализирана от БДФ ”Благотворителността през погледа на обектива 2016”, защото сме единственото училище, което имаше удоволствието да покаже на своите ученици и на родителска общност прекрасни фотографии, отразили различни аспекти от работата на благотворители и дарители в България. От 24.11.2016 г. изложбата ще бъде представена в Президентството на РБългария – факт, който е красноречиво доказателство за кратката, но наистина съдържателна работа на учениците от училището ни в работата на пилотния проект.

             Всяка фотография докосна децата и предизвика различни въпроси и дискусии у тях. Далече сме от мисълта, че изграждането на съзнание за важността на другия за твоето собствено развитие ще се случи изведнъж. Важно е да се работи продължително и упорито, за да променим първо себе си, за да подобрим света около нас.

   При презентиране на изложбата и дейността на училището по проект "Научи се да даряваш" пред родители, ученици от ВГ "Мечтатели" с музикален ръководител г-жа Валя Сургучева направиха музикален поздрав, като по този начи изразиха своята съпричастност.

Категории