БЮДЖЕТБЮДЖЕТ 2020 г.
 • Отчет за изпълнението на Бюджет 2020 г. към 31.03.2020 г..
 • Виж 1             Виж 2                    Виж 3
 • Публично представен на сайта на СУ "Д. Дебелянов" на 08.04.2020 г.
 • Отчет за изпълнението на Бюджет 2020 към 30.06.2020 г.
 • Виж 1             Виж 2                     Виж 3        Виж 4
 • Публично представен на 08.07.2020 г.       
 • Отчет за изпълнението на Бюджет 2020 към 30.09.2020 г.
 • Виж 1             Виж 2            Виж 3        Виж 4       Виж 5       Виж 6
 • Публично представен на 15.10.2020 г.

 • Отчет за изпълнението на Бюджет 2020 към 31.12.2020 г.
 • Виж 1            Виж 2                Виж 3              Виж 4             Виж 5
 • Публично представен на 13.01.2021 г
БЮДЖЕТ 2019 Г.
 • Отчет за изпълнението на Бюджет 2019 г. към 31.03.2019 г.  
 • Виж 1  Виж 2 
 • Представен на 23.04.2019 г.
 • Отчет за изпълнението на Бюджет 2019 г. към 30.06.2019 г.  
 • Виж 1  Виж 2  Виж 3  Виж 4
 • Представен на 11.07.2019 г.
Бюджет 2018 г.
БЮДЖЕТ
 • Отчет за изпълнение на Бюджет 2017 към 30.09.2017 г.  
 •  2017-10-30 19:40:25      
 • Прочети                                                   
 • Отчет за изпълнение на Бюджет 2017 към 30.06.2017 г.  
 •  2017-07-06 10:40:25                                                                                                   
 •  Прочети 1  Прочети 2
 • Отчет за изпълнение на Бюджет 2017 към 31.03.2017 г.   
 •  2017-04-24  14:40:25                                                                                     
 •  Прочети  1     Прочети 2
 • Отчет за изпълнение на Бюджет 2016 към 31.12.2016 г.   
 •  2017-01-31  18:05:28                                                                                     
 •  Прочети
 • Отчет за изпълнение на Бюджет 2016 към 30.09.2016 г.   
 •  2016-10-24  14:40:25                                                                                                   
 •  Прочети  
 • Отчет за изпълнение на Бюджет 2016 към 31.03.2016 г.   
 •  2016-04-25  18:35:33                                                                                   
 • Прочети
 • Покана за общо събрание на трудовия колектив 2016-04-2017:20:47
 • 25.04.2016 г.                       18.00                          Актова зала                                  
 • Прочети
 • Бюджет 2016   2016-02-21; 14:00:09                                                                                                    
 • Прочети
 • Утвърден бюджет на СОУ "Димчо Дебелянов" по месеци за 2016 г.                                           
 • Прочети
 • Публично представяне на Бюджет 2016 г.  2016-02-21; 14:00:30
 • 29 февруари 2016 г.     18.00 ч.              Актова зала                                      
 • Прочети


БЮДЖЕТ 2015 г.

           ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА       ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ   ПРЕЗЕНТАЦИЯtest


БЮДЖЕТ 2014 г.

Настоящата информация се публикува в изпълнение на чл. 15 от ПМС № 3 ОТ 15. 01. 2014 Г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
БЮДЖЕТ 2013 г.
СЪОБЩЕНИЯ

за провеждане на общи събрания на трудовия колектив при СОУ "Димчо Дебелянов" - Бургас
 • Общо събрание за отчет за изпълнение на Бюджет 2013 към 09.30.2013 г. - .. 30.10.2013 г, от 15.00 ч, учителска стая
 • . Общо събрание за решение за използване на СБКО за м 09, 10, 11 и 12 2013 г ... - .. 09.24.2013 г, 14.00 ч, учителска стая
 • Общо събрание за отчет за изпълнение на Бюджет 2013 към 30.06.2013 г. - .. 7.5.2013 г, 11.30 ч, учителска стая
 • Общо събрание за отчет за изпълнение на Бюджет 2013 към 31.03.2013 г. - .. 30.04.2013 г, 14.30 ч, учителска стая
 • Общо събрание за разглеждане на проект за Бюджет 2013 г. - .. 12.03.2013 г, 14.00 ч, учителска стая
 • Общо събрание за отчет на Бюджет 2012 г. - .. 26.02.2013 г, 17.00 ч, учителска стая
 • Общо събрание за избор на представители на КУТ и изразходване на СБКО през 2013 г. - .. 10.01.2013 г, 14.00 ч, учителска стая


Отчет на БЮДЖЕТ 2011 / БЮДЖЕТ 2012


Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2012 г.


Отчет за изпълнение на бюджета към 30. 09. 2012 г.

Категории