"ТВОЯТ ЧАС"


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1" 



Към страницата на проекта


УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА


Дейност / Име

Тип

занимание

Брой

ученици

Ръководител

1

ARROW - стрела

Зан. по интереси

15

Невена Кисьова

2

Английски език

Обуч. затруднения

10

Керка Стоянова

3

Английски език - VI клас

Обуч. затруднения

10

Керка Стоянова

4

Арт студио

Зан. по интереси

21

Светла Ангьозова

5

Български език и литература

Обуч. затруднения

10

Яна Неделчева

6

Български език и л - ра за втори клас

Обуч. затруднения

10

Таня Якова

7

Български език и л - ра за второкласници

Обуч. затруднения

10

Полина Иванова

8

Български народни танци

Зан. по интереси

18

Надя Иванова

9

Български народни танци

Зан. по интереси

16

Надя Иванова

10

Детски свят

Зан. по интереси

22

Анка Жекова

11

Дигитални деца

Зан. по интереси

16

Стефка Комитова

12

Дигитални четвъртокласници

Зан. по интереси

14

Лазарина Гайтанска

13

Дизайн

Зан. по интереси

16

Светла Ангьозова

14

Здрави и силни

Зан. по интереси

20

Гергана Андреева

15

Знание

Обуч. затруднения

10

Десислава Бъчварова

16

Млад оратор

Зан. по интереси

22

Десислава Бъчварова

17

Музикален театър

Зан. по интереси

24

Валя Сургучева

18

Перкусионен ансамбъл Beat the Beat

Зан. по интереси

14

Мария Желева


ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА ПРОЕКТА 


Десислава Сашева Цветкова 
Председател. Педагогически специалист
Стефан Георгиев Диомов 
Член на съвета. Представител на местната общественост

Живка Ганчева Миндова
Член на съвета. Педагогически специалист

Снежина Димитрова Димитрова
Член на съвета. Родител

Димитрина Станкова Дионисова
Член на съвета. Родител

Красимира Димитрова Крилова
Секретар. Родител

Таня Русева Урумова
Член на съвета. Представител на общината

Категории