ГРАФК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ И ВАКАНЦИИТЕ


ГРАФИК

НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ, НЕУЧЕБНИТЕ ДНИ И ВАКАНЦИИТЕ

   за учебната 2018/2019 година

 • Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:
 • 01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
 • 22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
 • 05.02.2019 г. – междусрочна
 • 30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
 • 05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас
 • Неучебни дни:
 • 29.03.2019 г. - ПАТРОНЕН ПРАЗНИК (неучебен, присъствен ден)
 • 21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
 • 23.05.2019 г. – втори ДЗИ
 • Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК
 • 17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
 • 19.06.2019 г. – НВО по математика
 • 21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)
 • Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:
 • 06.02.2019 г. – I - XII клас
 • Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:
 • 15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
 • 31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
 • 14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
 • 28.06.2019 г. – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
 • 28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)


ГРАФИК 
НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ, ВАКАНЦИИТЕ И НЕУЧЕБНИТЕ ДНИ

ПРЕЗ УЧ. 2017/2018 Г.

Първи учебен срок:

15 септември 2017 г.  – 2 февруари 2018 г.

Втори учебен срок:

За учениците от 1. – 4. клас: 7 февруари 2018 г. – 1 юни 2018 г.

За учениците от 5. – 7. клас: 7 февруари 2018 г. – 15 юни 2018 г. 

За учениците от 8. – 11. клас: 7 февруари 2018 г. – 29 юни 2018 г.

За учениците от 12. клас: 7 февруари 2018 г. – 15 май 2018 г.

Заповед № РД 09-4130/29.08.2017 г. за определяне на началото и края на ваканциите, на неучебните дни и на началото и края на втория учебен срок за учебната 2017/2018 година


Ваканци

Есенна ваканция – 1.11.2017 г. – 05.11.2017 г. (включително)

Коледна ваканция – 23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. (включително)

Междусрочна ваканция – 03.02.2018 г.  – 06.02.2018 г. (включително)

Пролетна ваканция – 31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. (1. – 11. клас, включително)


Други неучебни дни

Неучебен, но присъствен ден е 25 май по повод Деня на българската просвета и култура и славянската писменост.

Заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017/2018 година

Заповед № РД 09-4141/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2017/2018 година


ДЗИ и национално външно оценяване след 7. клас, 2018 г.:

21 май – Български език и литература;

23 май – втора задължителна матура по предмет по избор;

23 май – външно оценяване по математика.

Националното външно оценяване за 4. клас:

10 май – Български език и литература;

14 май – Математика;

16 май – Човекът и обществото;

17 май – Човекът и природата.

Национално външно оценяване по дигитални компетенции за 10. клас:

11 – 15 юни (в рамките на учебните часове)


Категории