УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ


УСТАВ

НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

при Средно училище”Димчо Дебелянов” гр.Бургас

учебна 2016 / 2017 година

Прочети ТУК!

СЪСТАВ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

учебна  2016/2017 година 

  • Председател: Павел Димов от VIII "А"
  • Заместник - председател: Николина Илиева от IX "А"
  • Секретар: Изабела Георгиева от VI"Б"
  • Членове:
  • Тони Петров от V"А"; Теодора Тодорова от V"Б"; Младена Гуджева от VI"А"; Петър Янев от VII"А"; Стефан Стефанов от VII"Б"; Габриела Камбурова от X"А"; Ванина Попова от VI"А"; Димитър Михнев от XII"А"


Календарен  план

Септември :

1. Първо заседание на Ученическия съвет. Избор на ръководство. Обсъждане на предложения за дейности през учебната година.

2. Приемане на Устав и Календарен план на дейностите.

Октомври :

1. Изработване и поставяне на информационно табло на УС.

2. Отбелязване на Международен ден на усмивката – 7. Х.

3. Обсъждане на инициативи за отбелязване на Деня на народните будители.

Ноември

1. Уреждане Кът на будителите по повод 1-ви ноември.

2. „НЕ на агресията в училище” – инициативи и дейности по класове.

3.  Обявяване на училищен конкурс „Клас без негативни прояви”.

Декември 

1. Дейности за отбелязване на 1.ХІІ – Ден за борба срещу СПИН.

2. Дейности по класове и випуски за включване в инициативата „Българската Коледа”.

Януари

1. „Моята зимна приказка” – конкурс за рисунка и есе.

2. Отбелязване на Международен ден на прегръдката – 21. І.

Февруари 

1. „Кажи „обичам” – инициативи по класове за отбелязване на 14.ІІ.

2. С розова фланелка срещу агресията – последната сряда на месеца.

 

Март :

1. Подготовка на празника на училището.

2. „Водата – извор на живот” – дейности по класове за отбелязване на Международен ден на водата – 22.ІІІ.

Април

1. Конкурс за рисунка, комикс, постер и др. на тема :”Вредният навик” по повод Международния ден на здравето - 7.ІV.

2. Да зарадваме човека – инициатива по повод Международния ден на милосърдието – 15.ІV.

3. „Прочети и подари” – инициатива по повод Международния ден на книгата – 23.ІV.

Май

1. Организиране и провеждане на Ден на ученическо самоуправление – 9.V.

2. Инициативи по класове за отбелязване Деня на славянската просвета и култура – 24.V.

Юни

1. „Училището – привлекателно за младите” – конкурс за рисунка, комикс, постер, есе.

2. Отчетно събрание на Ученическия съвет.


Категории