Програма "Училищно мляко" и Програма "Училищен плод"


     Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения, Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ 

Програма "Училищно мляко"

   През учебната 2017/2018 г. СУ "Димчо Дебелянов" отново се включи в програмата за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения - „Училищно мляко“. Нейната цел е трайно увеличаване консумацията на млякото и млечните продукти в храненето на децата и формиране на здравословни хранителни навици.

   Програма "Училищен плод"

   СУ "Димчо Дебелянов" участва и през новата учебна 2017/2018 г. в Европейската схема за предлагане на плодове в училищата, която се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Държавен фонд "Земеделие".

  

 

Категории