Превенция на хроничните незаразни болести


Превенция на хроничните незаразни болести

Законът за здравето регламентира извършването на профилактични дейности с цел опазване на здравето на населението. Във връзка с това Министерството на здравеопазването е разработило Национална здравна стратегия 2020, която е приета от Министерски съвет и се прилага от здравните специалисти с цел подобряване здравето на населението в страната. Дейностите по информиране на населението са заложени и в Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 на Министерския съвет от 2013 г.

Предоставяме на Вашето внимание няколко кратки информационни материала с точни и ясни послания - подобряване на храненето, превенция на хипертонията и ограничаване на тютюнопушенето, както и  мултимедийна презентация на тема „Училище за родители — Как да разговаряме с децата си на сексуални теми“.

Сваляне на прикачените файлове:

 

 


Категории