Информация за отсъстващи ученици


Информация

за отсъстващите ученици 


  • 23.01.2018 г. - 10.31%
  • 22.01.2018 г. -  8,83%
  • 19.01.2018 г. - 10,52%
  • 18.01.2018 г. - 10.10%
  • 17.01.2018 г. -  8,95%
  • 16.01.2018 г. -  8,00%

Категории