ПРИЕМ В ПРОФИЛ "ИЗКУСТВА" - МУЗИКАПРИЕМ 

за учебната 2019/2020 година 

 след завършено основно образование - VII клас

 

График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 

2019 - 2020 г. съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование


  • Паралелка с профил "ИЗКУСТВА" - МУЗИКА - 1
  • Брой ученици - 26
  • Прием след проверка на способностите 
  • Срок на обучение - 5 години.
  • Форма на обучение - ДНЕВНА.

  • ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ
        1.   Музика:

          1.1. Музикален инструмент или пеене;

        1.2. Солфеж и начална хармония

        1.3. Анализ на музиката и музикалната литература

        1.4. Хорова практика

        2. Български език и литература;

        3. Информационни технологии.

 

   

Категории