ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ


 

Видовете модули по физическо възпитание и спорт  

и график за тяхното провеждане 

през учебната 2017/2018 година

Клас

и паралелка

Модули

Брой

групи

Време

от…..до...

Ден от седмицата

Място

Учител

І „а”

Мини футбол/мини баскетбол

1

11:30 –12:05

Вторник

ф.салон/ сп. площ

М. Фучеджиев

І „б”

Мини футбол/мини баскетбол

1

10:40 –11:15

Петък

ф.салон/ сп. площ

М. Фучеджиев

І „в”

Мини футбол/мини баскетбол

1

11:30 –12:05

Петък

ф.салон/ сп. площ

М. Фучеджиев

ІІ „а”

Мини футбол/мини баскетбол

1

11:30 –12:05

Вторник

ф.салон/ сп. площ

Невена Кисьова

ІІ „б”

Мини футбол/мини баскетбол

1

11:30 –12:05

Четвъртък

ф.салон/ сп. площ

Невена Кисьова

ІІ „в”

Мини футбол/мини баскетбол

1

11:30 –12:05

Сряда

ф.салон/ сп. площ

Невена Кисьова

ІІІ „а”

Подвижни игри

1

12:20–13:00

Четвъртък

ф.салон/ сп. площ

М. Фучеджиев

ІІІ „б”

Подвижни игри

1

12:20–13:00

Петък

ф.салон/ сп. площ

М. Фучеджиев

ІІІ „в”

Подвижни игри

1

12:20–13:00

Вторник

ф.салон/ сп. площ

М. Фучеджиев

ІV „а”

Подвижни игри

1

12:20–13:00

Четвъртък

ф.салон/ сп. площ

Невена Кисьова

ІV „б”

Подвижни игри

1

12:20–13:00

Сряда

ф.салон/ сп. площ

Невена Кисьова

IV „в“

Подвижни игри

1

12:20–13:00

Понеделник

ф.салон/ сп. площ

Невена Кисьова

V „а”

Хандбал/футбол

1

13:10–13:50

Понеделник

ф.салон/ сп. площ

Петко Димитров

V„б”

Хандбал/футбол

1

13:10–13:50

Сряда

ф.салон/ сп. площ

Петко Димитров

VІ „а”

Хандбал/футбол

1

13:10–13:50

Четвъртък

ф.салон/ сп. площ

Петко Димитров

VІ„б”

Хандбал/футбол

1

13:10–13:50

Вторник

ф.салон/ сп. площ

Петко Димитров

VІІ „а”

Спортни игри

1

13:10–13:50

Четвъртък

ф.салон/ сп. площ

Невена Кисьова

VІІ„б”

Спортни игри

1

13:10–13:50

Понеделник

ф.салон/ сп. площ

Невена Кисьова

ІХ „а”

Спортни игри

1

13:10–13:50

Петък

ф.салон/ сп. площ

Петко Димитров

Х „а”

Спортни игри

1

13:10–13:50

Вторник

ф.салон/ сп. площ

Невена Кисьова

ХІ „а”

Спортни игри

1

13:10–13:50

Петък

ф.салон/ сп. площ

Невена Кисьова

ХІІ „а”

Спортни игри

1

13:10–13:50

Сряда

ф.салон/ сп. площ

Невена Кисьова

 

 

Категории