Профил на купувача


 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ЛИНК

 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ  И КОНСУМАТИВИ

 

Дата на публикуване в АОП - 15 април 2013 г.

 

стр. 1 и 2     

 

Списък  на канцеларски материали и консумативи                                                                                 АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

 

Срок на валидност на публичната покана: 29 април 2013 г. - 14.00 часа

 

 


Категории