ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВОПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА

  • ЗА СРЕЩИ С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ - ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК ОТ 14.30 ДО 16.00
  • ЗА СРЕЩИ С УЧИТЕЛИ И УЧИЛИЩЕН ПЕРСОНАЛ - ПОНЕДЕЛНИК, СРЯДА И ПЕТЪК ОТ 14.30 ДО 16.00

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ПОМОЩНИК-ДИРЕКТОРИТЕ

  • ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК ОТ 14.30 ДО 16.00

  Предварително договаряне за среща на телефон 056 887438/ +359 878469553 от 8.00 до 16.00 - ЗАС

 

Категории