ГРАФИК ЗА ОТДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ СГРАДАТА ЗА ВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ


 

УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

ВИД НА ПОМЕЩЕНИЕТО

ВРЕМЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

51

СОУ „Димчо Дебелянов“

Вх. № 67-00-1918/03.10.13

 

Помещение  -приземен етаж

 

 

 

Физкултурен салон

 

 

Физкултурен салон – пригодена класна стая

 

3 бр. класни стаи – ІVет.

 

 

Актова зала

 

 

2 бр.компютърни кабинети

понеделник- неделя

07,00-18,00

целогодишно

 

понеделник- неделя

17,30-20,30

/считано от 01.11.2013/

 

Понеделник –петък

18,00-20,00

 

Понеделник –петък

14,00-18,00

 

Понеделник –петък

10,00-19,30

 

Понеделник –петък

16,30-18,00

Събота – неделя

9.00 – 19.00

1. Спазване на Правилника за вътрешен  ред

2.Опазване  на материалната база

3.Поддържане на хигиена в помещенията и извън него

 

Категории