САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА


ГРАФИК

за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка през сесия Април 2019 г. за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение през уч. 2018/2019 г.

ГРАФИК

 за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка през сесия:август 2018 г. за ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение през уч. 2017/2018 г. 

ГРАФИК

 за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка през сесия: юни – юли 2018 г., на ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение през уч. 2017/2018 г. 

ГРАФИК

за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка на ученици от I-ви клас в задължителна училищна възраст - самостоятелна форма

Прочети

СЪОБЩЕНИЕ

Променя се датата за провеждане на изпита в СФО, редовна изпитна сесия по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК от 05.04.2018 г.  на 04.05.2018 г., от 14.00 ч. 

ГРАФИК

за провеждане на изпити по учебни предмети от училищния учебен план за определяне на годишни оценки на ученици – самостоятелна форма на обучение  през учебната 2017/2018 година - редовна сесия м. Април 2018 г.


ПРАВИЛА

  ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА

самостоятелна форма на обучение

през уч. 2017/2018 г.

Категории