ГИМНАЗИСТИ


 


ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 


 


 ЕЛЕКТРОННО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

 

 

 

ЕЗИК БЕЗ ОМРАЗА

 


        Учениците от X"А" клас на СОУ "Димчо Дебелянов" осъществиха на 17 декември 2015 г. в навечерието на Коледа благотворителна акция. Със свои средства те закупиха храна и играчки за деца в неравностойно положение и ги изпратиха с колет.

 

СВОБОДНИ МЕСТА 

ЗА УЧЕНИЦИ В ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН

На основание на чл. 51, ал. 3 от ППЗНП ръководството на СОУ „Димчо Дебелянов” – Бургас,

ОБЯВЯВА

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА КАКТО СЛЕДВА:

 за IX клас, профил "Изкуства" - музика - 1;

 за Х клас, профил "Изкуства" - музика - 1;

 за ХI клас, профил "Изкуства" - музика - 7;

 за XII клас, профил "Изкуства" - музика – 2

           05 ФЕВРУАРИ 2015 г.               ПЕЙКО СТОЕВ 

                                                          Директор на СОУ „Димчо Дебелянов” 


Категории