ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИ РЕСУРСИ

Електронно учебно съдържание

IX - XII класМатематика    СОУ "Димчо Дебелянов" отново е одобрено от МОН за съфинансиране по НП ИКТ в училище

За втора поредна година СОУ „Димчо Дебелянов” е сред  класираните училища, кандидатствали за съфинансиране за закупуване на компютърна техника в рамките на НП „ИКТ в училище“.  Класирането е по комплексна оценка (техническа плюс финансова). Одобрени са и ще бъдат финансирани и трите позиции, за които се кандидатства: 14 бр. терминали, 3 бр. лаптопи и 1 бр. проектор.  Обща стойност на проекта е 15 300 лв.  Финансирането от МОН е 67% или 10300 лв. По този начин до пролетта на 2015 г. в училището ще функционира втори терминален кабинет и напълно ще бъде завършено обновяването материалната база по информатика и ИТ, а обучението ще се извършва със съвременен софтуер и хардуер.  

Категории