СПОРТЕН КАЛЕНДАР


    Учебна 2017/2018 година

Училищен спортен календар

 

учебна 2015/2016 година

Дата

Вид спорт

Участници

Място на

провеждане

 

Отговорник

 

 ВЪТРЕШНО - УЧИЛИЩНИ СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ  ПРОЯВИ 

1.

11.Х..2015 г. 

Лекоатлетически крос по паралелки 

Ученици начален етап 

парк “Славейков” 

М.Фучеджиев


2

15.Х.2015 г. 

Вътрешно-училищен    крос по випуски 

среден и горен  курс 

парк “Славейков” 

М.Фучеджиев

П. Димитров

Н.Кисьова

3

11-13.Х.2015 г. 

Футболен турнир 

III –IV кл. 

спортна площадка

 

М.Фучеджиев

4

2-3.ХI.2016 г. 

Футболен турнир 

V – VI кл. 

спортна площадка

П. Димитров

5

м.IІІ.2016г. 

Волейболен турнир

 

VII – VIII кл 

Физкултурен салон

П. Димитров,  Н.Кисьова

6

м.V.2016г. 

Спортен празник на  училището 

прогимназиален етап и гимназиална степен 

парк “Славейков” 

П. Димитров, Невена Кисьова, Мариян Фучеджиев, Кл.р-ли

7

м.V.2016г. 

Турнир по народна топка.

прогимназиален етап 

спортна площадка

 

Н.Кисьова

М.Фучеджиев

 ВЪТРЕШНО – УЧИЛИЩНИ ТУРНИРИ

1

м.Х.2015г. 

Футбол 

 прогимназиален етап         

спортна площадка

 

П.Димитров

М.Фучеджиев

2

м.ХI.2015г. 

Хандбал 

VII и VIII кл.     

Физкултурен салон 

П.Димитров

Н.Кисьова

3

м.II.2016г. 

Баскетбол

VII и  VIII кл.   

Физкултурен салон

П.Димитров

Н.Кисьова

4

м.II.2016г.

Волейбол

 гимназиална степен

Физкултурен салон

Н.Кисьова

5

м.III.2016г.

Осмомартенски турнир     бадминтон

 

V – VI кл.         

Физкултурен салон

Н.Кисьова

6

м.IV.2016г.

Футбол

 прогимназиален етап     

спортна площадка

П.Димитров

Н.Кисьова

7

м.IV.2016г.

Футбол

 гимназиална степен       

спортна площадка

Н.Кисьова

 УЧАСТИЯ В ОБЩИНСКИ СЪСТЕЗАНИЯ

1

19.Х.2015г.

Лекоатлетически крос         

 прогимназиален етап     

Морска градина

П. Димитров

Н. Кисьова

2

03.ХI.2015г.

Лекоатлетическа щафета    Бургас

 

 прогимназиален етап     

Морска градина

П. Димитров

Н. Кисьова

3

01.ХII.2015г.

Футбол на малки вратички  

VI клас         

с.з. „Лукойл”

П. Димитров

4

14-15.ХII.2015г.

Коледен турнир по бадминтон 

 прогимназиален етап

зала    “Черноморец”

Н.Кисьова

5

17-18.01.2016

Баскетбол 

 прогимназиален етап

зала    “Черноморец”

П.Димитров

Н.Кисьова

6

24-25.01.2016

Баскетбол   

 гимназиална степен

зала    “Черноморец”

Н.Кисьова

7

1-2.02.2016

Хандбал

 гимназиална степен

Спортна зала „Младост”

Н.Кисьова

8

14-15.02.2016

Хандбал

 прогимназиален етап

Спортна зала „Младост”

П.Димитров

Н.Кисьова

9

01.03.2016

Крос “Освобождение”

 прогимназиален етап      

Морска градина

П.Димитров, Н.Кисьова

10

15-25. 03. 2016

Футбол  

 прогимназиален етап      

ст.”Черноморец”

П.Димитров

11

22.03.  2016

Тенис на маса                      

 прогимназиален етап      

с.з.”Лукойл”

П. Димитров

12

23.02.2016

Тенис на маса                      

 гимназиална степен

с.з. „Лукойл”

Н.Кисьова

13

22.03. 2016

Ученическо първенство по бадминтон   

 прогимназиален етап      

Зала “Черноморец”

Н.Кисьова

14

23.03. 2016

Ученическо първенство     по  лека атлетика

 прогимназиален етап      

стадион   “Черноморец”

П.Димитров

Н.Кисьова

15

м. април  2016

Участие в състезания   по наредба и покана      

V – VIII клас     

по указание

П.Димтров, Н.Кисьова


Категории