РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ


ГРАФИК

за провеждане на родителски срещи през учебната 2015/2016 г.

ОСНОВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

I - IV

V - VIII

IX - XII

03 септември 2015 г.

 I-ви клас

18.00 - класни стаи

11 септември 2015 г.

Vа, б, в и VIII а

18.00 - класни стаи

11 септември 2015 г.

IX клас

18.00 - класна стая

10 септември 2015 г.

II-ри – IV-ти клас

18.00 - класни стаи

17 септември 2015 г.

VIа, б  и VII а, б

18.00 - класни стаи

28 октомври 2015

IX-ти – XII-ти клас

18.00 ч. – класни стаи

20 октомври 2015

I-ви – IV-ти клас

18.00 ч. – класни стаи

28 октомври 2015

V-ти – VIII -ми клас

18.00 ч. – класни стаи

08 декември 2015

IX-ти – XII-ти клас

18.00 ч. – класни стаи

08 декември 2015

I-ви – IV-ти клас

18.00 ч. – класни стаи

08 декември 2015

V-ти – VIII -ми клас

18.00 ч. – класни стаи

 

10 февруари 2016

I-ви – IV-ти клас

18.00 ч. – класни стаи

11 февруари 2016

V-ти – VIII -ми клас

18.00 ч. – класни стаи

15 февруари 2016

IX-ти – XII-ти клас

18.00 ч. – класни стаи

20 април 2016

I-ви – IV-ти клас

18.00 ч. – класни стаи

21 април 2016

V-ти – VIII -ми клас

18.00 ч. – класни стаи

21 април 2016

IX-ти – XII-ти клас

18.00 ч. – класни стаи

 

 

КЛАС

ДАТА

ЧАС

МЯСТО

I„А”

10.02.2015

18.00

ст. № 1/ ет. I

I„Б”

10.02.2015

18.00

ст. № 2/ ет. I

I„В”

10.02.2015

18.00

ст. № 3/ ет. I

II„А”

10.02.2015

18.00

ст. № 4/ ет. I

II„Б”

10.02.2015

18.00

ст. № 5/ ет. I

II„В”

10.02.2015

18.00

ст. № 6/ ет. I

III„А”

отлага се

18.00

ст. № 13/ ет. II

III„Б”

10.02.2015

18.00

ст. № 14/ ет. II

IV„А”

10.02.2015

18.00

ст. № 11/ ет. II

IV„Б”

10.02.2015

18.00

ст. № 12/ ет. II

IV„В”

10.02.2015

18.00

ст. № 7/ ет. I

V„А”

10.02.2015

18.00

к-т БЕЛ2/ ет. II, крило

V„Б”

10.02.2015

18.00

к-т ИТ1/ ет. II, крило

VI„А”

10.02.2015

18.00

ст.8 / ет. II

VI„Б”

10.02.2015

18.00

ст. 14/ ет. III

VII„А”

10.02.2015

18.00

ст. 9 / ет. II

VII„Б”

10.02.2015

18.00

ст. 10/ ет. II

VIII„А”

10.02.2015

18.00

к-т Сталева, ет. IV

ст. 15/ ет. III

VIII„Б”

10.02.2015

18.00

IX“А“

10.02.2015

18.00

к-т ИТ2/ ет. II, крило

X “А“

10.02.2015

18.00

Актова зала

XI“А“

10.02.2015

18.00

к-т Тодорова/ ет. IV

XII“А“

10.02.2015

18.00

К-т биология/ ет. III

 

КЛАС

ДАТА

ЧАС

МЯСТО

ДНЕВЕН РЕД

I„А”

04.09.2014 г.

18.00

ст. № 1/ ет. I

  1. Адаптация на първокласника.
  2. Организация на ОВП.
  3. Организация на първия учебен ден.

I„Б”

04.09.2014 г.

18.00

ст. № 2/ ет. I

I„В”

04.09.2014 г.

18.00

ст. № 3/ ет. I

II„А”

09.09.2014 г.

18.00

ст. № 4/ ет. I

  1. Получаване на учебници.
  2. Организационни въпроси преди началото на учебната година.

II„Б”

09.09.2014 г.

18.00

ст. № 5/ ет. I

II„В”

09.09.2014 г.

18.00

ст. № 6/ ет. I

III„А”

09.09.2014 г.

18.00

ст. № 13/ ет. II

III„Б”

09.09.2014 г.

18.00

ст. № 14/ ет. II

IV„А”

09.09.2014 г.

18.00

ст. № 11/ ет. II

IV„Б”

09.09.2014 г.

18.00

ст. № 12/ ет. II

IV„В”

09.09.2014 г.

18.00

ст. № 7/ ет. I

V„А”

10.09.2014 г.

18.00

к-т БЕЛ2/ ет. II, крило

  1. Адаптация на учениците от 5 клас.
  2. Получаване на учебници.
  3. Организационни въпроси преди началото на учебната година.

V„Б”

10.09.2014 г.

18.00

к-т ИТ1/ ет. II, крило

VI„А”

10.09.2014 г.

18.00

к-т Матем.2/ ет. II

VI„Б”

10.09.2014 г.

18.00

Игротека/ ет. I

VII„А”

10.09.2014 г.

18.00

к-т Матем.1/ ет. II

VII„Б”

10.09.2014 г.

18.00

к-т БЕЛ1/ ет. II

VIII„А”

10.09.2014 г.

18.00

Актова зала

1. Адаптация на учениците в новия клас и новото училище.

2. Организационни въпроси преди началото на учебната година.

VIII„Б”

10.09.2014 г.

18.00

IX“А“

10.09.2014 г.

18.00

к-т ИТ2/ ет. II, крило

1. Адаптация на учениците в новия клас и новото училище

2. Организационни въпроси преди началото на учебната година.

Категории