ОБЯВИАрхив
Свободни места за ученици към 01.12.2019 г.
 • Обява за вакантно място за "Хигиенист"
 • Интервю с кандидатите по график, обявен на електронната поща/телефона на кандидатите
 • Допуснати до интервю кандидати
 • Резултати от интервюто
 • Срок на обявата - 10.09.2019 г., 16,30 ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на предложения за доставка на продуктите

по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” 

 Публикувано на 2019-07-17/11:13:49                                                                                              Образец на предложение

АРХИВ
 • ОБЯВА ЗА ВАКАНТНО МЯСТО ЗА УЧИТЕЛ, ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
 • ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮ С КАНДИДАТИТЕ НА 09.09.2016 г.(ще бъде активно след 07.09.2016 г.)
 • РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИНТЕРВЮ

        Ръководството на СУ "Димчо Дебелянов" – Бургас, след проведено интервю на 09.09.2016 г. с явилите се кандидати за Учител/Старши учител, гимназиална степен по География и икономика и история и цивилизация, поканва за сключване на трудов договор на 13.09.2016 г. FJ 10, 30 ч.:

 1. Йорданка Атанасова Станчева

За  сключването на трудовия договор лицето е необходимо да представи:

 1. Свидетелство за съдимост;
 2. Медицинско свидетелство;
 3. Удостоверение, че не се води на учет в психодиспансер.

      СРОК НА ОБЯВАТА - 07/09/2016 г. - 16.30 ч.

       Ръководството на СУ "Димчо Дебелянов" – Бургас, след проведено интервю на 09.09.2016 г. с явилите се кандидати за „Хигиенист“, поканва за сключване на трудов договор на 10.09.2016 г. от 13,30 ч.:

 1. Ивелина Иванова Кръстева

За  сключването на трудовия договор лицето е необходимо да представи:

 1. Свидетелство за съдимост;
 2. Медицинско свидетелство;
 3. Удостоверение, че не се води на учет в психодиспансер.


 • СРОК НА ОБЯВАТА - 31/08/2016 г. - 14.00 ч. 

Категории