НОВИНИ


Към новия сайт на училището   https://am.ddebelyanov-bs.com/


Разпределение


на записаните ученици за I-ви клас през уч. 2021/2022 г. по паралелки - ВИЖ

Родителска среща с класните ръководители ще се проведе

на 08 септември 2021 г. от 18.00 ч.ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЕЙНОСТИ I – VI КЛАС

 

Седмица 1

Седмица 2

Седмица 3

Седмица 4

I – II клас

01.06. – 04.06.

Проектни дейности

08:00 – 17:00

07.06 – 11.06. Дейности за компенсиране на пропуски в усвояване на учебното съдържание.

08:00 – 12:00

14.06. – 18.06. Дейности за компенсиране на пропуски в усвояване на учебното съдържание.

08:00 – 12:00

21.06. – 23.06.

Дейности за компенсиране на пропуски в усвояване на учебното съдържание.

08:00 – 12:00

III  клас

01.06. – 04.06.

1. Занимания по проект „Подкрепа за успех“

2. Проектни дейности.

08:00 – 12:00

 

07.06 – 11.06.

Проектни дейности.

08:00 – 12:00

14.06. – 18.06.

Обучение в изпълнение на проект „Центрове за повишаване на готовността  на населението за реакция при наводнения“

08.00 – 17:00

21.06. – 23.06.

Проектни дейности.

08:00 – 12:00

IV  клас

 

16.06. – 18.06.

Дейности за компенсиране на пропуски в усвояване на учебното съдържание.

08:00 – 17:00

21.06. – 25.06.

Проектни дейности.

08:00 – 12:00

28.06. – 30.06.

Проектни дейности.

08:00 – 12:00
Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Каним Ви на информационна среща на 28. 04. 2021 г. /сряда/ от 18,00 часа в платформата ZOOM.

Линк за срещата:

 https://us05web.zoom.us/j/85883220166?pwd=YS9NQnlCM2RoaUphMTFZWWZJYWZGdz09

Meeting ID: 858 8322 0166

Passcode: Qi6wCH

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Time: Apr 28, 2021 06:00 PM SofiaРезултати от Нациналното математичеко състезание "Европейско кенгуру", проведено на 18.03.2021 г."Европейско кенгуру" резултати - 1 клас

"Европейско кенгуру" резултати - 2 клас

"Европейско кенгуру" резултати - 3 клас

"Европейско кенгуру" резултати - 4 клас

Сигнали за допуснати технически неточности и грешни отразявания в протоколите  се входират чрез молба от родителите до директора на училището координатор  - ОУ "Пейо Яворов" - гр. Бургас", най-късно до 17.00 ч. на 26.03.2020 г.         

     

    Уважаеми родители и ученици,

  В ХII"а" клас има ученик с положителна проба за Covid-19.  Класът е карантиниран до 21.02.2021 г., а обучението с учениците ще продължи в електронна среда от разстояние с платформа МТ и "Школо"-Бг. Извършена е ДДД обработка на класните стаи и общите помещения. За подробна информация се обръщайте към класния ръководител.

    16.02.2021 г.

   Уважаеми родители и ученици,

  Във II"Б" и IV"В" класове има две деца с положителни проби за Covid-19.  Класовете са карантинирани до 21.02.2021 г., а обучението с учениците ще продължи в електронна среда от разстояние с платформа МТ и "Школо"-Бг. Извършена е ДДД обработка на класните стаи и общите помещения. За подробна информация се обръщайте към класните ръководители.

     12.02.2021 г.

Уважаеми родители и колеги,

Напомняме, че ученик или служител, който има грипоподобни признаци: температура над 37,3о,  кашлица, хрема, болки в стомаха, повръщане, разтройство, задух, затруднено дишане и др., незабавно трябва да информира личиня си лекар и да НЕ посещава учебни занятия/училището до изясняване на причините за неразположението.ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

за часове в електронна среда за учениците

от VI , VII, VIII и XII клас 

 
Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка - мнението на родителитеУважаеми родители,

Институтът за изследвания в образованието и Асоциация Родители ви канят да дадете своето мнение относно организацията на учебния процес в училищата предвид ситуацията с Ковид-19 и предлагането на различни мерки как да се организира учебния процес.
 

    

 ГРАФИК 

за учебната 2020/2021 година

на учебното време, ваканциите и неучебните дни

Информация за родителите на бъдещите първокласници 

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ИНТЕРНЕТ

ЗАПОВЕД ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ДОСТЪПА НА ВЪНШНИ ЛИЦА ДО СГРАДАТА НА СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 В СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" 

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ И СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ И САНИТАРНО-ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ

 ПРАВИЛА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" 


 • Публичното представяне на Бюджет 2021 г. се премества от 04.03.2021 г. на 25.03.2021 г. от 18.00 ч.

      Уважаеми родители и ученици,

      Тържественото откриване на уч. 2020/2020 г. ще се състои на 15.09.2020 г. от 9.00 само с учениците от ПЪРВИ клас.

      График за посрещането на останалите ученици на 15.09.2020 г. ще бъде публикуван на 14.09.2020 г. За допълнителни въпроси се обръщайте към класните ръководители.

      

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

 • I"А" - 04.09.2020 г., 18.00 ч. - Физкултурен салон /голям/, кл. р-л Гергана Андреева; учител ГЦДО -  
 • I"Б" - 04.09.2020 г., 18.00 ч.  - Актова зала, кл. р-л Златина Роева, учител ГЦДО - Нериман Осман
 • I"В" - 04.09.2020 г., 18.00 ч. - Физкултурен салон /малък/, кл. р-л Олимпия Тодорова, учител ГЦДО - Даниел Димов
 • V"А" - 08.09.2020 г., 18.00 ч. - Физкултурен салон /голям/, кл. р-л Йорданка Станчева
 • V"Б" - 08.09.2020 г. 18.00 ч. - Актова зала, кл. р-л Светла Георгиева
 • V"В" - 08.09.2020 г. 18.00 ч. - Физкултурен салон  /малък/, кл. р-л Живка Миндова
 • VI"А" - 10.09.2020 г., 18.00 ч. - Актова зала, кл. р-л Златина Дамянова
 • VI"Б" - 10.09.2020 г., 18.00 ч. - Физкултурен салон /голям/, кл. р-л Десислава Цветкова
 • VIII"А" - 09.09.2020 г., 18.00 ч. - Актова зала, кл. р-л Красимир Пехливанов

              Уважаеми родители,

     Родителските срещи с II, III, IV, VII и XII класове ще се проведат онлайн в MsT. Класните ръководители ще Ви информират за времето на срещите както и с графиците за получаване на учебниците при спазване на противоепидемични мерки.

     Кореспонденцията чрез модул "Съобщения" от електронния дневник ще бъде възстановена след въвеждане на информацията за новата учебна година, но не по-късно от 14.09.2020 г. 

     Родителите на новозаписаните ученици от II до XII клас моля да предоставят акаунтите на децата си от училищата, в които са се обучавали до този момент на класните ръководители.

     Уважаеми родители, график за предстоящите родителски срещи ще бъде публикуван на 01.09.2020 г.


 СУ "Димчо Дебелянов" - Бургас е в списъка на иновативните училища

за уч. 2020/2021 г.

  Иновационните теми са в начален и прогимназиален етап:

 1. "Математика ПЛЮС - интегриране на ИКТ в обучението по математика в началните класове" с ръководител на иновацията г-жа Стефка Комитова. В иновацията ще се включат ученици от III"Б" клас през уч. 2020/2021 г. 

 2. "Математика ПЛЮС - подкрепа за всеки ученик" с ръководител на иновацията г-жа Светла Георгиева. В иновацията ще се включат ученици от V-ти клас през уч. 2020/2021 г.

Математика ПЛЮС - интегриране на ИКТ в обучението по
математика в началните класове


ОБЯВА ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

Свободни места за ученици, прием след завършено основно образование (VII кл.)

за учебната 2020/2021 година 

1. Професионална палалелка по професия "Компютърен график" от професионално направление "Компютърна графика" - 6 бр.


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

на записаните ученици в I-ви клас за уч. 2020/2021 г. по паралелки


ГРАФИК

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ С УЧЕНИЦИ ЗА ПЕРИОДА 15.06.2020 г. – 30.06.2020 г.

            

             УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

        След обявяване на резултатите за приемане на деца в 1-ви клас за уч. 2020/2021 г., предстои записването им, което ще се състои от 05.06  до 12.06. 2020 г.

          Във връзка с указанията, дадени на директорите от Община Бургас, Ви информирам за създадената организация в СУ „Димчо Дебелянов“ - гр. Бургас:

     Записване на дете за I -ви клас чрез електронна поща (ще получите писмо на посочения при записването от Вас имейл)

          Необходимо е да заявите на телефони: 0878469553 или 056 887438 желание за записване на приетото дете в училището. При заявяването трябва да съобщите личните данни на детето си (трите имена и ЕГН), след което трябва да изпратите на електронния адрес за записване на ученици в 1-ви клас на училището [email protected] (бланки са ще са прикачени и към посочения имейл) сканирани и подписани следните документи:

 1.  Попълнено заявление – декларация ;
 2.  Декларация за предоставяне на лични данни;
 3.  Анкетна карта - лични данни при записване на ученик 2020 г. (new);
 4.  Заявление за включване в група за целодневно обучение;
 5. Заявление за избор на спорт за допълнителния час по спортни дейности;
 6. Документи, доказващи преференциите, които е декларирал;
 7. Удостоверение за завършена подготвителна група;

      Заявления и други образци на документи, изпратени от училището;

     Лична здравно – профилактична карта на детето от детската градина, която е посещавало.

     Разпределението на учениците по паралелки ще се извърши след ВТОРО класиране.

     При повече кандидатстващи деца за паралелка подборът ще се извърши по време на първоначално подаване на заявлението в електронната система на община Бургас.

        За първата ни среща в училище, ще бъдете уведомени лично.

      Забележки:

      1. След нормализиране на обстановката и завръщане към нормален режим на работа, родителите на място представят в училище всички оригинални документи, доказващи съответните преференции както и Акт за раждане на детето (за сверяване на информацията);

 


     Уважаеми родители и ученици, връзката с Вас ще се осъщесвява  като използват: Shkolo, Microsoft Teams, Skype, Viber, Zoom, и други, а при нужда и по телефон, в зависимост от спецификата на преподавания от учителите предмет както и техническите възможности.

     Поредността на часовете от 31.03.2020 г. ще се осъществява според седмичните разписания на класовете (в начален етап отпада 6-ти учебен час, а в прогимназиален - 7-ми учубен час) както следва:

                     I - IV клас

 • 1 час 9:00-9:20 
 • 2 час 9:35-9:55 
 • 3 час 10:10-10:20
 • 4 час 10:45-11:05 
 • 5 час 11:20-11:40

                            V - XII клас

 • 1 час 9:00-9:30 
 • 2 час 9:45-10:15 
 • 3 час 10:30 - 11:00 
 • 4 час 11:15 - 11:45
 • 5 час 12:00 - 12:30
 • 6 час 12:45-13:15
 • 7 час 13:30-14:00 – само за гимназиална степен
 • 8 час само за гимназиална степен по график на учители с индивидуални часове по музикален инструмент/пеене
 • 14:00 – 14:30 – самоподготовка/ за учениците I – IV кл. -  14:20
 • 14:40 – 15:10 – самоподготовка/ за учениците I – IV кл. -  15:00

         Не се провеждат занятия и не се дават задания зя почивните дни.

 Активиране на акаунт за Office 365 -

за родители/ ученици

        Уважаеми ученици и родители,

   Първо, искам да ви благодаря за подкрепата, адекватната  реакция за адаптиране към обстоятелствата на работа в електронната среда. Днес, ние усетихме силата на общността дори в по-голяма степен от моментите, когато сме
заедно  и на живо. Това ни дава много надежда за справяне с новите предизвикателства, в които продължаваме да работим.

      Уважаеми ученици и родители,

     Продължавайте да сте търсещи контакта с вашите учители и ако все още някой има проблем за достъп и предоставяне на материали или да общува с учителите, моля да ни информирате, за да ви помогнем!

   От МОН получихме за всеки ученик персонални пароли и акаунти. За учениците под 14 години и учениците със СОП, акаунтите и паролите ще получат родителите им чрез електронната поща на „Школо Бг“.

     От утре, 17.03.2020 г., ще започнем заедно да изграждаме съвременна и адекватна виртуална общност на училището. ПРОЦЕСЪТ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ, ЗАТОВА ВРЪЗКАТА ВИ С УЧИТЕЛИТЕ И УЧИЛИЩЕТО ЩЕ Е ПО ДОСЕГАШНИЯ НАЧИН.

          Пазете се!

         16.03.2020 г.

        С уважение,

        П. Стоев

        Директор

       Уважаеми ученици, родители и учители,

    На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 258 от ЗПУО, чл. 63 от Закона за здравето и във връзка със заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването относно усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и чл. 118, ал. 2 и чл. 120 от Кодекса на труда

      Забранявам:

 1. Достъпът на ученици, родители и външни посетители в сградата на СУ „Димчо Дебелянов“.
 2. Препоръчвам комуникация с и между служителите да се осъществява по телефон и/или имейл, електронен дневник, социални мрежи, текстови съобщения, чат групи. В случайна неотложна необходимост външни лица ще бъдат допускани в сградата, след като служителят от звеното за охрана получи потвърждение по телефон от директора/заместник-директора на училището.
 3. Педагогическите специалисти изпълняват служебните си задължения дистанционно, като използват:  Shkolo, Skype, Viber, Zoom, и други, а при нужда и по телефон, в зависимост от спецификата на преподавания от тях предмет и техническите възможности.
 4. Поредността на часовете да се осъществява според седмичните разписания на класовете

         ПЕЙКО СТОЕВ

        Директор

Предпазни мерки във връзка с обявената епидемия

 Във връзка с обявената национална грипна епидемия, в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен план и препоръките на Националния оперативен щаб на територията на Република България училищното ръководство на СУ „Димчо Дебелянов“ - Бургас, Ви уведомява:

 - Ще бъде засилено ежедневното почистване и дезинфикциране на класни стаи, коридори и санитарни помещения, за да се осигури превенция  на децата, учениците и училищния персонал  от грип и остри респираторни заболявания в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен мащаб.

 - Достъпът на външни лица, в т. ч и родители ще бъде разрешен до външния вход на училищната сграда. Контактите с ръководството, класните ръководители, учителите и служители ще се осъществява по телефон или онлайн, в т.ч. и чрез електронната платформа „Школо“. Ограниченията се налагат, за да се намали рискът от зараза.

 - В началото на всеки учебен час в училище и на всяка педагогическа ситуация съответният учител ще напомня за стриктно спазване на изискванията за лична хигиена – да се мият по-често ръцете, да не се разменят храни и напитки, да се използват индивидуални пособия, да се избягва пряк досег и др.

 - Учениците ще се инструктират за безопасно ползване на дезинфектантите;

 - За неопределен период от време ще бъде ограничено организираното провеждане на културни мероприятия, спортни срещи, както и пребиваване на места с много хораи др.

Заповед № РД-20 623/11.03.2020 г. на министъра на образованието и науката за мерки за предпазване

 28 октомври 2019 г. - неучебен, присъствен ден

Заповед № РД 09 110 - 110/21.10.2019 г. и план за провеждане на занимания по интереси и спортни дейности на 28.10.2019 г. 

За втора поредна година в к.к.Слънчев бряг се проведе Рицарски турнир под патронажа на Великия Приорат на България и с любезното съдействие на  Община Несебър

   На 21 септември „битката” премина между следните училища: СУ „Л.Каравелов” – Несебър, СУ „Иван Вазов” – Поморие, ОУ „Хр.Ботев” – Ахелой, ОУ „Отец Паисий”- Каблешково, СУ „Димчо Дебелянов” – Бургас, СУ „Епископ Константин Преславски” – Бургас и ОУ “Антон Страшимиров” – гр.Бургас. Грандиозното спортно мероприятие в четири тура се проведе на спортните игрища и край водните атракциони на хотел „Котва”. Отборите мериха сили в различни дисциплини, налагащи проява на храброст, комбинативна мисъл, бързина и взаимопомощ.

 

ТЪРЖЕСТВО

за откриване на учебната 2019/2020 година

"Първокласно начало"

 
 

       Откриване на уч. 2019/2020 г. - 16.09.2019 г. от 9.00 ч. в училищния двор

     Електронният дневник за уч. 2019/2020 г. ще бъде активен на 16.09.2019 г. след 16.00 ч.
  Във връзка с изпълнение на заповед №РД-09-2242/09.09.2019 г. на министъра на образованието и науката за завишен брой на учениците за прием в I клас за учебната 2019/2020 г. - свободни места за прием на ученици в I клас - 10.

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

преди началото на уч. 2019/2020 г.

                     I - ви клас:  04.09.2019 г., 18.00 ч. 

                     II - IV клас: 11.09.2019 г., 18.00 ч.

                     V - VII клас: 12.09.2019 г., 18.00 ч.


     Разпределение на учениците от V-ти клас за уч. 2019/2020 г.по паралелки ще бъде публикувано на 09.09.2019 г. след 12.00 ч.

ГРАФИК

за явяване на учениците от VII клас за проверка на способностите по МУЗИКА

24 юни 2019 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

           ЗАПИСВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС В СУ „Димчо Дебелянов“ – БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА е от 05.06.2019г. до 11.06.2019г. с РАБОТНО ВРЕМЕ от 8,00 часа до 17,30 часа на етаж I – Актова зала.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. ЛИЧНА КАРТА НА РОДИТЕЛ ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС /за сверяване/.

2. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО /за сверяване/.

3. ОРИГИНАЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО

ОБРАЗОВАНИЕ.

4. ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ПОСОЧЕНО ПРЕДИМСТВО.

С уважение,

ПЕЙКО СТОЕВ

Директор на СУ "Димчо Дебелянов" - Бургас

Представителен концерт на ученици от СУ „ Димчо Дебелянов”

            На 28.05.2019 г. от 16:30 ч. на сцена „Охлюва” учениците от СУ „Димчо Дебелянов” ще пеят, ще танцуват и ще свирят за гражданите на Бургас. С виртуозните си музикални изпълнения възпитаниците на училището от профил „Изкуство” – музика ще се погрижат за празничното настроение на всички присъстващи. Бургазлии ще имат възможността да видят и чуят  изпълнения на китарния състав на СУ „Димчо Дебелянов”, певци от класовете по поп и джаз пеене, вокална група „Мечтатели”, танци на чаровните деца от първи до четвърти клас, както и майсторско изпълнение на гайда от Павел Димов, носител на национална стипендия за даровити деца. В края на концерта дружно ще се хванем на хоро под звуците на фолклорния оркестър към училището.

            За своите изпълнения, както и за всички представителни изяви на училището, учениците се подготвят в часовете по пиано, китара, поп и джаз пеене, ударни инструменти, гайда, народно пеене и др. А от следващата учебна година в заниманията по интереси единствено в СУ „Димчо Дебелянов” се предлагат учебните предмети Музикален театър, Актьорско майсторство и Арттерапия.

            Ще Ви очакваме на 28.05 от 16:30 часа, за да празнуваме заедно!

ПОБЕДИТЕЛИ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ФУТБОЛЕН ТУРНИР КУПА "ЛЕВСКИ" 

за момчета 3 - 4 клас

20 април 2019 г.


РЪКОВОДСТВОТО НА СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" - БУРГАС ОРГАНИЗИРА ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧИЛИЩЕТО И ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020Г НА

8 МАЙ ОТ 17:30 В АКТОВАТА ЗАЛА НА УЧИЛИЩЕТО

Прочети още ...


 Шампионите на Бургас по волейбол - юноши 5 - 7 кл.

24.02.2019 г.

Браво момчета! Гордеем се с Вас!

Политика за защита на личните данни - електронен дневник

Училищният отбор по футбол V - VII кл. с треньор г-н Петко Димитров   

е общинският победител на провелите се  ученически игри.

Браво момчета! Гордеем се с Вас!


  Родителски срещи за индивидуални срещи с учителите по предмети:

 • начален етап - 06.11.2018 г. от 17,30 ч. до 18,30 ч.;
 • прогимназиален и гимназиален етап - 07.11.2018 г. от 17,30 ч. до 18,30 ч.

     Разпределението на учителите по предмети и класове ще бъде изнесено на входовете. 

       На срещите учителите ще провеждат индивидуални консултации за развитието на съответния ученик.

         Система от качествени показатели, които определят степента на постигане на очакваните резултати от обучението на учениците от I, II и III клас за учебната 2018/2019 г.

График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2019/2020 г.

Родителски срещи за I - ХII клас на 26.09.2018 г. (сряда) от 18.00ч.
Разпределението на класовете по кабинети ще бъде изнесено на входовете.

Официално откриване на учебната 2018/2019 г.

17.09.2018 г. - 9.00 ч. в училищния двор

 • ВАЖНО! През уч. 2018/2019 г. СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Бургас, преминава изцяло на електронен дневник, поради което няма да е необходимо използването на ученическа книжка (бележник). 
 • Ще бъдат заверени само УЧЕНИЧЕСКИ ЛИЧНИ КАРТИ, с които ще се осъществява и пропусквателния режим.
 • Регистрация на родител в електронния дневник www.shkolo.bg
 • Родителски срещи II - VII класове на 13.09.2018 г. (четвъртък) от 18.00ч.
 • Разпределението на класовете по кабинети ще бъде изнесено на входовете.

     Уважаеми родители в  СУ "Димчо Дебелянов" продължава да функционира системата e-stol.com, чрез която можете да поръчвате по електронен път храна от училищния стол. Заплащането става по един от трите начина – с дебитна/кредитна карта, в брой на каса на Изипей или на място в стола. През учебната 2018/19 година, системата ще бъде отворена за регистрации на деца и за поръчки на 10.09.2018 г. 

 Подробности можете да прочетете тук.

     Писмо № 0215 - 190/21.08.2018 г. на министъра на образованието и науката относно събирането на средства от родителите на децата и учениците и извършването на обучителни дейности на територията на училищата.
 • 2018-08-28     13:14:22


ВАЖНО за кандидатстване след VII клас!

     УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

   От 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г. можете да подавате Заявления за участие в първи етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас за учебната 2018/2019 година.

     НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

 1. Служебна бележка резултатите от изпитите
 2. Свидетелство за завършено основно образование
 3. Медицинско свидетелство при кандидатстване в паралелки със специалности от професии


       ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ СТАВА ПО ДВА НАЧИНА:

 

 1. Подаване на Заявление в СУ "Димчо Дебелянов" – Бургас, което е училище-гнездо единствено и само за учениците, завършили 7-ми клас в училището през уч. 2017/2018 г.


         Работното време е от 8:00 до 18:00 часа без събота и неделя.

      Заявлението можете да изтеглите от прикачения файл и да попълните в къщи на компютър или на ръка, а можете да получите бланка и в училище  и да попълните на място. Паралелките са изложени в училище на достъпно място. Попълването става като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните). За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Броят на желанията не е ограничен.

       В училище ще Ви бъде направена проверка в електронната система дали не сте въвели електронно Заявление. Ако се установи, че вече имате такова, друго Заявление няма да Ви бъде прието.

      При условие, че няма регистрирано Заявление в електронната система, Вашето Заявление на хартиен ностиел ще бъде кодирано от длъжностно лице, а ако Вие сами сте нанесли кодовете – ще бъде само проверено. След това ще Ви бъде поискано само за справка Свидетелството за завършено основно образование. Не се изисква копие.

       Ако в Заявлението Ви има паралелки със специалности от професии трябва да носите оригинал и копие на медицинското свидетелство. След проверка от длъжностно лице оригиналът ще Ви бъде върнат.

           Следващата стъпка е Заявлението Ви да бъде входирано в електронната система. Това ще бъде извършено от длъжностно лице, на което ще трябва да се съобщят имената на един от родителите, телефонен номер и/или електронен адрес. Длъжностно лице ще регистрира Заявлението, което ще получи номер от електронната система, ще го разпечата в два екземпляра и ще Ви предостави единият. С това Заявлението Ви е прието.

       2. Електронно подаване на Заявлението става от всеки компютър по всяко време без ограничения. Попълването е през сайта https://priem.mon.bg/, където можете да влезете с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училището. Попълването става като подреждате паралелките в низходящ ред (започвате от най-желаните) избирайки кода на паралелката или училището и от там паралелката. За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от професии трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство. След като попълните исканите от Вас паралелки внимателно проверете попълненото Заявление и се уверете, че сте попълнили точно тези паралелки, които желаете и те са по реда на Вашите желания. Убедете се, че сте попълнили вярно и точно желанията си. Подаването на Заявлението по електронен път приключва с натискане на бутона „Запиши“ след това не можете да правите никакви промени и не можете да подавате друго Заявление нито по електронен път, нито на хартиен носител в училище-гнездо.

НА ВСИЧКИ ЖЕЛАЕМ КЪСМЕТ И УСПЕХ!

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ

ВАЖНО!

Изпит за проверка на способностите по музика

     На 04.06.2018 г. ще се проведе изпит за проверка на способностите по Музика.

     Учениците са длъжни да се явят 20 мин. преди определения им в графика час за явяване.

Списък на разпределените ученици22 май 2018 г.

Спортен празник

10.00 ч. - училищен двор

Заповед № РД 09 6 - 1144/ 16 май 2018 г.

       Важно за кандидатстване след VII клас - електронно подаване на документи

                Заявленията за участие в класиране и кандидатстване след VII клас ще се подават на следните интернет адреси: www.priem.mon.bg или www.7kIas.mon.bg. Същите ще бъдат активни от момента, в който седмокласниците ще започнат да получават служебните си бележки с резултатите от НВО по БЕЛ и НВО по математика.

         Посочените по-горе интернет адреси ще работят едновременно и ще достъпват една и съща система, което означава, че независимо през кой от двата сайта е подадено заявлението, то ще бъде прието.


Презентация от срещата на 04.05.2018 г. с родителите на седмокласниците 
       Среща с родители на ученици от VII-ми клас за разясняване на реда и начина на провеждане на НВО и приемни изпити, както и  организацията по подаване на заявления и записване - 04.05.2018 г. - 17.30 - Актова зала
            Информационна среща с родители на бъдещи първокласници за уч. 2018/2019 г. - 03.05.2018 г., 18.00 ч., Актова зала
Заповед за утвърждаване на училищен план - прием за учебната 2018/2019 г.

      На 12 април 2018 г. се проведе училищният литературен конкурс за написване на лирическа, повествователна творба или есе на тема по избор както и за художествено изпълнение на любимо литературно произведение наизуст за учениците от начален и прогимназиален етап.

Класиране         

 

        Павел, поздравяваме те и се гордеем с теб!

Пожелаваме здраве и още по-големи творчески успехи на теб и учителя ти - г-н Стойко Георгиев!

Протокол


Сребърна лира и запис в Българско национално радио.

Дияне, поздравяваме те и се гордеем с теб!

Пожелаваме здраве и още по-големи творчески успехи на теб и учителя ти - г-н Георги Димитров!

Протокол


     Симона Стаматова -ученичка от 7"А" клас, се представи отлично на Областния кръг на Олимпиадата по Български език и литература и се класира за националния кръг.

         Тя и учителката ѝ г-жа Марияна Димова бяха удостоени с грамоти от началника на РУО - Бургас.

   Да им пожелаем успешно представяне на Националната олимпиада, която ще се проведе на 1 април 2018 г. в гр. Сливен!

        Нели Божидарова Панайотова от IV клас с учител Валя Сургучева и Хаджер Хюсеин Мехмедали от VII клас с учител Жасмина Сталева се класираха за националния кръг на музикалното състезание "Ключът на музиката", който ще се проведе на 24.03.2018 г. в АМТИ - гр. Пловдив.

Пожелаваме им успешно представяне!

        ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование 2018 г.

     Поради усложнената зимна обстановка, днес сряда 28 февруари 2018 г., се обявява за неучебен ден за всички училища на територията на Бургас по заповед на кмета Димитър Николов.

         Уважаеми родители,

     Уведомяваме ви, че община Бургас възнамерява да изгради Родителски съвет - Консултативен орган към Кмета на общината по въпросите на образованието.

     В срок до 14.00 ч. на 12.02.2018 г. родителите на ученици от СУ "Димчо Дебелянов", които желаят да се включат в работата на Родителския съвет да подадат заявление в деловодството на училището.

Седмично разписание

на учебните занятия за II срок, учебна 2017/2018 г.,

считано от 07.02.2018 г. 

(Виж тук)

     

    От 30.01.2018 г. до 02.02.2018 г. вкл., със Заповед № РД  15 - 62/29.01.2018 г. на Директора на РЗИ-Бургас, се обявява грипна епидемия в област Бургас. 

 Дните са неучебни за учениците

от всички училища на обл. Бургас.

ВАЖНО!!!

    Областните кръгове на олимпиадите по Математика и по Български език и литература ще се проведат БЕЗ ПРОМЯНА в датите, началния час или мястото, както следва:

 • Математика – 03.02.2018 г. – ППМГ, 9.00 ч.;
 • БЕЛ – 04.02.2018 г. – ОУ „Братя Миладинови“ ,10.00 ч.СЪОБЩЕНИЕ

      Във връзка с обявената грипна ваканция в училищата в Бургас, Екипът на e-stol.com прави следните уточнения относно заплатените дни чрез системата www.e-stol.com:

 • Всички заплатени поръчки за храна в стола за дните 25, 26 и 29.01.2017  ще бъдат автоматично сторнирани, като сумата ще бъде захранена по салдото на вашето дете и автоматично приспадната при следваща поръчка.
 • Тъй като сумите за храна всеки ден са различни, трябва да знаете, че няма как автоматично тези сторнирани дни да бъдат прехвърлени за първите учебни дни след грипната ваканция, затова всеки родител има ангажимента да създаде поръчка и заплати храната на детето си за дните в които иска да се храни след изтичане на грипната ваканция.
 • Имайте предвид, че ако грипната ваканция не бъде удължена и първият учебен ден бъде 30.01.2017г и искате в този ден детето да има храна, то вие трябва да създадете и заплатите поръчката за този ден не по-късно от 29.01.2017г в 12:00 часа на обяд (ако вече не сте го направили).

       С Уважение, 
       Екипът на e-stol.com 
       www.e-stol.com 
       [email protected]


 ПЪРВО МЯСТО

за отбора на момчетата V - VII кл. от СУ "Димчо Дебелянов" по баскетбол на общинското първенство, провело се на 20 и 21 януари 2018 г. в залите на ЛУКОЙЛ.

Браво момчета, гордеем се с Вас!

Благодарим на родителите за оказаната подкрепа с присъствието си в залата!ОБЯВА

ЗА ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ПО ПОВОД ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК

НА УЧИЛИЩЕТО 

 ПЪРВО НАПРАВЛЕНИЕ

 • За написване на лирическа, повествователна творба или есе на тема по избор.

 ВТОРО НАПРАВЛЕНИЕ

 • За художествено изпълнение на любимо литературно произведение наизуст за учениците от начален и прогимназиален  етап.

      Във връзка  с ученическия рецитаторски конкурс „Стиховете на Христо Фотев”, организиран от Община Бургас и Сдружение Бургаска писателска общност, учениците от гимназиален етап могат да участват в конкурса за художествено изпълнение на любимо литературно произведение със стихове на Христо Фотев.

Подробности прочети тук....

СЪОБЩЕНИЕ

   Във връзка с планирано прекъсване на захранването с електрическа енергия на 18.01.2018 г. от 9.00 до 16.00 ч. (с цел профилактика ЕРЮГ/EVN група (www.elyug.bg/Customers/Planned_shutdowns.aspx) на 18.01.2018 г. учебните часове и дейностите при целодневната организация на учебния ден ще се проведат с намалена продължителност, както следва - прочети тук

 • Общо събрание на трудовия колектив за Отчет за изпълнение на Бюджет 2017 г. към 31.12.2017 г.
 • 12.01.2018 г.       13.30 ч.                                         Актова зала
 • Общо събрание на трудовия колектив 04.01.2017 г., 13.30 ч. - Актова зала
 • Избор на нов КУТ;
 • Решение за изразходване на СБКО за 2018 г.
 • ПВТР;
 • ПБУВОТ.
 • Коледна ваканция: 23.12.2017 г. - 02.01.2018 г.(вкл.)
 • Коледни тържества:
 • I клас -    22.12.2017 г., 13.00 ч. - Актова зала;
 • II клас -   22.12.2017 г., 14.00 ч. - Акнова зала;
 • III клас -  22.12.2017 г., 15.00 ч. - Актова зала
 • Работна среща с учители I - III клас
 • 21.12.12017 г.           12.15                  Учит елска стая
 • Коледен концерт
 • 20.12.2017 г.     13.00             Училищен двор

Разпределение на учениците по зали

за Общински кръг на олимпиадата по математика - 16.12.2017 г.,

начало 9:00 часа

Разпределение на учениците по зали

за Общински кръг на олимпиадата по български език и литература - 17.12.2017 г.,

начало 10:00 часа

6 ДЕКЕМВРИ ЩЕ Е НЕУЧЕБЕН ДЕН

    Със заповед на кмета Димитър Николов и тази година ще бъде спазена традицията 6 декември да е неучебен ден за всички ученици на територията на община Бургас. Метеорологичните прогнози засега показват приятно време в този ден, така че свободните от занятия ученици могат да се включат активно в събитията, посветени на празника.

Цялата програма вижте тук:

     Тържествената церемония по награждаване на изявени ученици от г-н Димитър Николов - кмет на град Бургас, по повод празника на града  ще се състои на 5 декември /вторник/ от 13.30 ч. в атриума на Бургаски свободен университет. От СУ "Димчо Дебелянов" са поканени за награждаване следните ученици: Прочети тук

         Посочените в списъка ученици следва да се явят в 12.00 ч. в Бургаски свободен университет, за да преминат регистрация и да бъдат разпределени и настанени на подготвените за тях места. 

ГРАФИК

за провеждане на изпити по учебни предмети от училищния учебен план за определяне на годишни оценки на ученици – самостоятелна форма на обучение  през учебната 2017/2018 година - редовна сесия м. Април 2018 г.

Прочети тук

СЪОБЩЕНИЕ

   Във връзка с планирано прекъсване на захранването с електрическа енергия на 27.11.2017 г. от 9.00 до 17.00 ч. (с цел профилактика ЕРЮГ/EVN група (www.elyug.bg/Customers/Planned_shutdowns.aspx) на 27.11.2017 г. учебните часове и дейностите при целодневната организация на учебния ден ще се проведат с намалена продължителност, както следва: прочети тук

    На общинското първенство по хандбал, провело се на 11 и 12 ноември 2017 г., училищният отбор момчета V - VII клас зае достойно ВТОРО място. 

Благодарим Ви, момчета, за сърцатата игра! 

      Учениците от II"В" клас, подкрепени от родителите и учителите си 

- г-жа Г. Андреева и г-жа В. Костадинова, в продължение на две седмици събираха дрешки и обувки в помощ на Домовете за сираци на Отец Иван от с. Нови Хан.

      На 10.11.2017г. всичките 112кг. дарения бяха опаковани и изпратени. След приключване на акцията децата споделиха, че са повече от щастливи, а техните родители и учители -два пъти повече! 

Мили деца, гордеем се с Вас!

   

  I-во място за Павел Димов от IX"А" и Виктория Благоева от VI"Б" клас на Балканската олимпиада за музика и танц в Белград, Р Сърбия, състояла се 4 и 5 ноември 2017 г.

 • Есенна ваканция – 1.11.2017 г. – 05.11.2017 г. (включително)

          Във връзка с честване на Деня на народните будители - 1 ноември и по повод 180 - годишнината от раждането на Васил Левски на 30.10.2017 г. от 13.00 ч. в СУ "Димчо Дебелянов" - Бургас, Младежка театрална трупа "Валери и приятели" представи спектакъла "В паметта на народа" с режисьор Валери Еличов.

       На 30.10.2017 г. от 18.00 ч. в Актовата зала ще се проведе заседание на Педагогическия съвет с проект за дневен ред:

1. Отчет на директора за изпълнение на Бюджет 2017 към 30.09.2017 г.

2. Приемане плановете на методическите обединения.

3. Приемане плана за осигуряване на нормален учебен процес  през зимата.

4. Приемане на Спортния календар на училището.

5. Запознаване с плана за контролната дейност на директора и зам.-директорите.

6. Запознаване с актуализирания механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.

7. Приемане на индивидуални учебни планове на учениците със СОП.

Заседанието е открито и на него могат да присъстват всички заинтересовани страни.

2017-10-27/10:07:15

   
   Старт на електронната система за хранене E-STOL.COM

     Уважаеми родители,

     Искаме да Ви уведомим, че електронната система за хранене на Община Бургас е вече официално пусната в СУ "Димчо Дебелянов" . От днес, 24.10.2017 г.  можете да се регистрирате и да правите поръчки за следващата седмица.

  
Как да се регистрирам?
          Можете да разгледате системата на адрес www.e-stol.com, както и да се регистрирате ТУК. След успешна регистрация, ще трябва да добавите поне едно дете към профила си, за да можете да правите поръчки.
Предимства и удобства на системата
 • Удобно за родителите – можете да поръчвате онлайн 24/7 и да заплащате както в стола, така и с дебитна или кредитна карта или на една от над 45-те каси на Изипей в Бургас
 • Контрол над храните – винаги знаете с какво се хранят децата Ви
 • Професионален хранителен технолог се грижи за предлаганите ястия и доброто им балансиране
     Срокове за правене на поръчки и сторниране
 • Избери и заплати или сторнирай храната на детето си минимум 36 часа преди деня в който трябва да се храни, считано от 12:00 часа на обяд
 • Например ако поръчвате обяд за Сряда, то крайният срок за това е в полунощ в Понеделник
 • В този срок трябва не само да сте създали поръчката си, а и да сте я заплатили (трябва да се съобразите с работното време на касата на стола, което може да намерите на страницата на училището или на e-stol.com)
 • Ако изпуснете този срок, можете да дадете пари в брой на детето си и то да си поръча на място в стола, а вие да направите електронна поръчка за следващите дни
 • При сторниране на поръчка, парите се прехвърлят по салдото на детето Ви, които ще може да използвате в следваща поръчка или да Ви бъдат изплатени на касата в стола
 


Тържествено откриване на уч. 2017/2018 г.

       Уважаеми ученици,

  Педагогическият екип на СУ "Димчо Дебелянов" - Бургас, има удоволствието да Ви покани на тържествена церемония по случай откриването на уч. 2017/2018 г., която ще се състои на 15.09.2017 г. от 9.00 ч. в    двора на    училището.      

Каним всички родители да споделят нашия празник!

ЗАЯВКИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ НА 13 И 14 СЕПТЕМВРИ ОТ 8.00 ДО 15.00

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

 • I-ви клас          07.09.2017 г.       18.00 ч.
 • II-ри клас        12.09.2017 г.       18.00 ч.
 • III-ти клас       12.09.2017 г.       18.00 ч.
 • IV-ти клас        12.09.2017 г.       18.00 ч.
 • V-ти клас         11.09.2017 г.       18.00 ч. Разпределение по паралелки
 • VI-ти клас        11.09.2017 г.       18.00 ч.
 • VII-ми клас      11.09.2017 г.       18.00 ч.

Изх. № УВД 26 2218/18.08.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ

за провеждане на ПОПРАВИТЕЛНИ изпити (сесия август 2017 г.)за учениците от ДНЕВНА и САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМИ  на обучение през учебната 2016/2017 година
Изх. № РД 08 2183/08.08.2017 г.

 ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРИ 
СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"

 • 18.08.2017 г.                  10.00 ч.                         Клуб "Кариера"

       Проект за дневен ред:

 
      1. Избор на учебници, по които ще се осъществява ОВП във 2, 6 и 8 клас;
      2. Отчет на училището по нациотални програми и проекти и по "Еразъм+".
      3. Предстоящи задачи.

Изх. № РД 08 2184/08.08.2017 г.

 ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ 
СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"

 • 21.08.2017 г.                  18.00 ч.                         Клуб "Кариера"


       Проект за дневен ред:

 
      1. Съгласуване на учебници, по които ще се осъществяван ОВП във 2, 6 и 8 клас;
      2. Отчет на бюджет 2017 към 30.06.2017 г.
      3. Текущи въпроси.

 СЪОБЩЕНИЕ

 • В третия етап на класиране участват ученици, които не са приети или не са кандидатствали до момента:
 • За участие в третия етап на класиране учениците подават нови заявления в училища-гнезда или on-line. 
 • Кандидатства се само за тези паралелки, в които има останали свободни места. За да подадат заявление учениците трябва да покажат оригинала на свидетелството за завършено основно образование. 
 • Класирането в третия етап става отново по бал, който не се влияе от достигнатите балове на първо и второ класиране.

Записването на приетите ученици в VІІІ клас за учебната 2017/2018 година  - 2 класиране,ще се извършва на 05, 06 и 07 юли 2017 г. от 8,30 до 16,30 часа в ДЕЛОВОДСТВО

При записване на ученика се  попълват следните документи:

 • заявление по образец;
 • декларация – съгласие за доброволно предоставяне на лични данни;
 • заявление за избор на спортни дейности за учебната 2017/2018 година.

Необходими документи, които трябва да представи ученика при записване:

 • Свидетелство за основно образование, завършено през учебната 2016/2017 година (оригинал);
 • от 18.09 до 21.09.2017 г. да представи в медицинския кабинет на гимназията, талон за здравословното и имунизационно състояние на ученика, издаден от личния лекар.

!!! ВАЖНО

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НЕ СЕ ИЗИСКВА

 

СЪОБЩЕНИЕ

за провеждане на ПОПРАВИТЕЛНИ изпити за учениците в ДНЕВНА ФОРМА  на обучение, ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

през учебната 2016/2017 година

               Уважаеми родители на първокласници за уч. 2017/2018 г.,

     Приключи 3 етап за записване в първи клас. В СУ "Димчо Дебелянов" бяха класирани и записани 72 деца. Съвместно с Вас те са разпределени в 3 паралелки с по 24 както следва:

 • I"А" с класен ръководител г-жа Г. Попова;         (списък)
 • I"Б" с класен ръководител г-жа Й. Петрова;       (списък)
 • I"В" с класен ръководител г-жа Н. Иванова.       (списък)

       Училищното ръководство има удоволствието да Ви покани на първата родителска среща на тема "Лятото преди първи клас", която ще се проведе на 28 юни 2017 г. от 18.00 ч. в Актовата зала, ет. I.

      С уважение,

      ПЕЙКО СТОЕВ

      Директор на СУ "Димчо Дебелянов"                         

05.06.2017 г.

Прием в първи клас за учебна 2017/2018 г.

Шампион на зона "Бургас" за Copa Coca-Cola - 2017 

 е отборът на СУ "Димчо Дебелянов"!

Честито, момчета! Благодарим ви за сърцатата игра!

Информационна среща за родители

на бъдещи първокласници 

  26.04.2017 г.             18.00 ч.                                       Актова зала 


      Осмо общинско състезание за ученици от началните класове „Православни ценности и традиции“ се проведе на 24.03.2017 г. в КЦ“Морско казино“. Организатори са Община Бургас, Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас, РУО – Бургас, Сливенска света митрополия, Общински координационен съвет на СБУ към КНСБ – Бургас. Мероприятието е посветено на православния християнски празник Благовещение.

      СУ“Димчо Дебелянов“ участва с отбор от четирима ученици от 2“б“клас – Нели Кичикова, Иван Кичиков, Елеонора Маркова, Боян Георгиев. Участваха 13 отбора от Бургас, Стара Загора и Българово.

     Състезанието беше открито от свещеноиконом Севастиян Йорданов – архиерейски наместник на гр. Бургас. Той приветства участниците и каза, че акцентът е не толкова в състезанието, колкото във възпитанието на децата и учениците в християнските ценности и добродетели.

        По регламент състезанието се проведе в 4 кръга. Първи кръг – занимателна игра „Шифрограма“ - на участниците бяха предоставени рисунки на предмети от Библията, в които да разчетат закодирана мисъл.

         Втори кръг – занимателна игра „Пиктограма“ - участниците трябва да разпознаят и да запишат имената на изображения от Светите тайнства.

       Трети кръг – занимателна задача „Икони“ - да разпознаят и запишат имената на три икони и да подредят картинки с библейски сцени.

          Четвърти кръг - „Разказваме библейска история“ - всеки отбор избра икона, а задачата е да разкажат библейската история, която е изобразена.

         В продължение на два часа децата се забавляваха, показаха интерес и знания. Накрая всички получиха грамоти и подаръци, както и удовлетворението на организаторите. Възпитанието от ранна детска възраст в духа на християнските традиции, ценности и добродетели е предпоставка за изграждане на добри, честни, състрадателни и отговорни личности.

МОДУЛИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЩЕ СА С РАЗЛИЧНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

     ДЗИ по български език и литература, френски език, немски език, руски език, испански език, италиански език, история и цивилизация и философски цикъл са разделени на три модула, като първите два са по 60 минути, а третият - 120 минути. При изпитите по английски език и география и икономика модулите също са три, но при тях само първият продължава 60 минути, а вторият и третият са по 90 минути.

       Изпитите по математика, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и физика и астрономия ще се проведат само в два модула, като първият е с продължителност 90 минути, а вторият – 150 минути.

       След като изтече определеното време за даден модул, съответният лист с отговори или свитък за свободни отговори  ще бъде затворен в плик и зрелостникът няма да има възможност да се връща и да работи отново върху него.

       Излизането от залата ще бъде разрешено след приключване на работата върху отделния модул, ако той е с продължителност до 90 минути. В случаите, когато модулът е с продължителност 120 или 150 минути, учениците ще могат да излизат след  първите 90 минути.  В случай че зрелостник напусне сградата, не се допуска да се върне обратно в нея до края на изпитния ден.

       Дванадесетокласниците полагат два задължителни държавни зрелостни изпита.  Единият е по български език и литература, а вторият се определя по избор на ученика и е по учебен предмет, изучаван в задължителната подготовка. Зрелостниците могат да изберат за втори изпит някой от следните учебни предмети: математика, чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански, руски), философски цикъл (психология и логика, етика и право, философия), история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда. По свое желание те могат да положат и трета матура по някой от тези учебни предмети.

       За първи път тази година зрелостниците в професионалните гимназии могат да не се явяват на втори задължителен държавен зрелостен изпит. Законът за предучилищното и училищното образование позволява вместо това като оценка в дипломата им да се запише средноаритметичната стойност от оценките, получени на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

       Държавните зрелостни изпити са писмени и анонимни. Провеждат се в 4 астрономически часа, като за учениците със специални образователни потребности са предвидени допълнително 2 астрономически часа. За настоящата учебна година няма промени в учебно-изпитните програми. По всеки от предметите учениците отговарят на въпроси с избираем отговор и на въпроси със свободен отговор. По български език и литература, чужд език, история, география, философия се изисква създаване на текст, а по математика се решават задачи. Всеки изпит се оценява с максимум 100 точки.

      До 18.05.2017 г. всеки допуснат до матура зрелостник ще получи служебна бележка с информация за училищата, в които ще полага съответните изпити.

       През майската сесия изпитът по български език и литература ще се проведе на 19 май 2017 г., по втория учебен предмет – на 22 май, а изпитите по желание –  от 26 май до 2 юни по график, който ще бъде обявен допълнително.

       Изпитните работи ще бъдат оценени в периода от 20.05.2017 г. до 04.06.2017 г. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 9 юни 2017 г.

    На сайта на МОН - в раздел „Общо образование“ и подраздел „Държавни зрелостни изпити“, са публикувани изпитни материали по всички учебни предмети от септемврийската сесия 2016 г. Всеки изпитен материал е разделен на модули с определената продължителност.

     На същото място е обявена подробна информация за решенията на висшите училища в кои професионални направления и специалности ще приемат с оценките от матурите, както и в кои специалности оценките ще бъдат включени в балообразуването.

СЪОБЩЕНИЕ

       На 22 март 2017 г. от 17.30 ч. в Актовата зала ще се проведе заседание на педагогическия съвет на училището с проект за дневен ред:

 1.  Бюджет 2017 г.
 2. Вземане на решение за определяне на 07.04.2017 г. за патронен празник на училището

       Заседанието е открито и на него могат да вземат участие всички членове на трудовия колектив при СУ "Димчо Дебелянов" – Бургас, от непедагогическия персонал както и родители, и представители на ученическия съвет.

                   ПЕЙКО СТОЕВ 

                  Директор на СУ "Димчо Дебелянов" 

     На 18 март 2017 г. учениците от 11 клас на СУ " Димчо Дебелянов" с класен ръководител г-жа Св. Атанасова посетиха организирания от младежка организация Ротарирак Бургас - Пиргос "Ден на професиите". На събитието бяха представени възможностите за обучение и реализация в областта на архитектурата, медицината, програмирането и др.Учениците слушаха с интерес и задаваха различни въпроси.
 • "Здравей, как си, приятелю?"
 • Среща на учениците от III и IV класове с бургаскя поет Пейо Пантелеев и журналистката Румяна Емануилиду
 • 23.02.2017 г.     12.15 ч.       Актова зала                                                        Прочети
 • Областен кръг на Национално сътезание „Ключът на музиката“
 • Посрещане на участници от други училища - 9,00 ч. ; Актова зала
 • Музикален поздрав към участниците - 9,15 ч. ; Актова зала
 • Заемане на места от участниците в кабинетите на III етаж: 9,40 - 10,50 ч.
 • IV клас - зали 16, 17, 18, 19 и 20;
 • V клас - зали 16А и 16Б (III етаж, крило);
 • VI клас - зала 21;
 • VII клас - зала 22;
 • НАЧАЛО НА СЪСТЕЗАНИЕТО - 10.00 ч. 

ШАМПИОНИ

НА ОБЩИНСКИЯ УЧЕНИЧЕСКИ ТУРНИР ПО ХАНДБАЛ ЗА ДЕВОЙКИ (VIII - Х кл.) И ЮНОШИ (VIII - XII кл.) 19.02.2017 г. 

 • Заседание на педагогическия съвет на училището с проект за дневен ред:
 1. Анализ на резултатите от ОВП през І учебен срок;
 2. Доклад за контролната дейност на директора и зам.- директорите по УД.
 3. Доклади за дейността на МО и постоянните комисии в училището през I срок на учебната 2016/2017 г.
 4. Налагане на санкции на ученици, допуснали над 5-неизвинени отсъствия и/или нарушили Правилника за дейността на училището.
 • 28.02.2017 г.               17.30 ч.      Актова зала
 • Събрание на СБУ
 • 23.02.2017 г.      17.15 ч.        Актова зала
 • РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПО КЛАСОВЕ:
 • Начален етап - 22.02.2017 г. - 18.00 ч.;
 • Прогимназиален етап и гимназиална степен - 23.02.2017 г. - 18.00 ч.

ВАЖНО!

 • 1. Изпитване на ученици от V до XII клас за оформяне на срочни оценки - до 01.02.2017 г. включително.
 • 2. Зимна ваканция:
 • I- XI кл.04.02.2017 г.  - 08.02.2017г. (вкл.);
 • XII кл. - 04.02.2017 г. - 06.02.2017 г.(вкл.).
 • Обучение на учители от всички етапи и степени за работа в облачна структура и изграждане на виртуална класна стая.
 • 17.01.2017 г.                         14.00 ч.                                         Компютърна зала № 1

          Уважаеми ученици и родители,

     На 14.01.2017 г. в 8,30 ч. бяха измерени температури в класните стаи в диапазона 210 – 230С.

         На 16.01.2017 г. се възобновяват учебните занятия в 8.00 ч. с нормален график за ден понеделник.

         ПЕЙКО СТОЕВ

         Директор на СУ „Димчо Дебелянов“ - Бургас

 • Изпитите на ученици в самостоятелна форма на обучение от 09.01.2017  г. до 13.01.2017 г. се отлагат за края на м. януари 2017 г. по допълнителен график.
 • Уважаеми родители и ученици,

     09, 10 и 11.01.2017 г. са обявени за неучебни дни за всички училища в област Бургас.                                                                                                  Виж тук и тук

 • Общинският кръг на олимпиадата по Български език и литература за учениците от V до XII клас ще се проведе на 14.01.2017 г. от 9,00 ч.

МОН ОБЯВИ 5 и 6 ЯНУАРИ ЗА НЕУЧЕБНИ

ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

 • 5 и 6 януари (четвъртък и петък) се обявяват за неучебни дни за цялата страна със заповед на вицепремиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева. Причините са влошената епидемиологична обстановка, по-ефективната превенция срещу грипа и метеорологичните прогнози за сериозни снеговалежи и минусови температури в цялата държава.
 • Учениците от всички училища трябва да се върнат в класните стаи на 9 януари (понеделник). Пропуснатият учебен материал ще се наваксва чрез преструктуриране на учебното съдържание. Ще бъдат създадени условия учениците да могат да се явят на олимпиади и състезания в неучебните дни.

КОЛЕДНА ВАКАНЦИЯ 

от 24.12.2016г. до 04.01.2017г. (вкл.) 
 • Избор за председател на Обществения съвет при СУ "Димчо Дебелянов"
 • На проведено заседание на членовете на Обществения съвет на 21.12.2016 г. от 17.30 ч. за председател на обществения съвет бе избрана г-жа Маргарита Петрова, родител на ученичка от V "А" клас.

    Гайдарският състав при СУ „Димчо Дебелянов“ с ръководител - ст. учител Стойко Георгиев, взе участие на 19.12.2016 г. в Държавна опера -Бургас, в юбилейния концерт по случай 20 години от създаването на народен хор „Трепетлика“ при ЦПЛР. Публиката многократно аплодираше по време на изпълнението на състава.

  Висока оценка за художественото изпълнение на гайдарите и ръководителя им даде лично проф. д-р Ст. Чапкънов.

        Поздрав към хора поднесе и г-жа Александра Димитрова - ст. учител по народно пеене.

       Сред участниците в хор "Трепетлика" бяха бивши и настоящи ученици на училището от паралелки с профил "Изкуства" - музика.


 • Дейности по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ в ЦКО - Бургас.
 • "Много алтернативи - едно решение" 
 • 22.12.2016 г.             ХII"А" клас              14.00 ч.
 • Коледен концерт 
 • 22.12.2016 г.          13.00      Училищен двор

 • Дейности по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ в ЦКО - Бургас.
 •   "Образователен калейдоскоп" 
 • 21.12.2016 г.             VII"А" клас              14.00 ч.
 • Работна среща с класни ръководители и учители по предмети
 • 19.12.2016 г. 13,30 ч. Актова зала
 • Работна среща с учители в ГЦДО
 • 19.12.2016 г. 11,30 ч. Актова зала
 • СПОДЕЛЕН ОПИТ  

     Тайната на успеха в училище – защо едни деца се учат добре, а други лошо?

 • ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ" ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ
 • 21.12.2016 г.                  17.30 ч.                         Клуб "Кариера"
 • Олимпиада по математика IV - XII клас
 • 17.12.2016 г.    9.00 ч.    
 • Разпределението на участниците по стаи ще бъде изнесено в деня на олимпиадата на централния вход.
 • Коледна работилница съвместно с деца от ОДЗ "Иглика" - Бургас и ученици от IV-те класове
 • 14.12.2016 г.      10.30 ч.

     СУ „Димчо Дебелянов“ е избрано за пилотно училище по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. За целта в училището ни на 14.12.2016 г. от 14.00 ч. ще бъде разкрит клуб „Кариера“, в който кариерният консултант, педагогическият съветник, учители, съвместно с екип от Центъра за кариерно ориентиране - Бургас, ще осъществяват консултиране на учениците от различните етапи и степени на образование.

Изх. № РД 13 – 13 285/25.11.2016 г.

 До

родителите, излъчени

на родителски срещи

по класове и паралелки           

от СУ "Димчо Дебелянов" - Бургас


 ПОКАНА

 

от ПЕЙКО СТОЕВ СТОЕВ - директор на СУ "Димчо Дебелянов" – Бургас

    На основание чл.7 ал. 2 т. 2 , чл.11 и чл.12 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата, ВИ КАНЯ на 12 декември 2016 г. от 18.00 ч. в Актовата зала на училището на събрание на родителите, излъчени на родителски срещи по класове и паралелки при следния дневен ред:

 1. Избор на представители на родителите за членове на Обществения съвет на СУ "Димчо Дебелянов" – Бургас.

 

         С уважение,

       ПЕЙКО СТОЕВ

       Директор на СУ „Димчо Дебелянов“ - Бургас

       

       Заповед за свикване на събрание, определяне броя на членовете на ОС и реда и начина за водене на протокол и присъствени списъци.


П О К А Н А

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

      На основание чл.7 ал.2 т.1б, чл.11 и чл.12 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата ВИ КАНЯ на родителски срещи при следния дневен ред:

     1. Информация за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет към училището.

          2. Избор на 2 /двама/ представители от класа, които да участват в събрание на родителите за избор на членове на Обществения съвет на СУ "Димчо Дебелянов" - Бургас.

         3. Анализ на резултатите от проведената входяща диагностика и предприемане на корективни действия за преодоляване на пропуските.

 • ГРАФИК за родителските срещи:
 • Начален етап – I - IV клас – 22.11.2016г. – 18 часа
 • Прогимназиален етап  и гимназиална степен– V - XII клас – 23.11.2016г. – 18 часа

      С уважение,

     ПЕЙКО СТОЕВ

     Директор • СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО 

       10 - 15 октомври 2016 г.


ИНСТРУКЦИЯ

за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

ЗАПОВЕД

за утвърждаване на инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“


Тържествено откриване на учебната 2016/2017 година на 15.09.2016 от 09:30 часа.Родителски срещи


   
Разпределение на учениците от ПЪРВИ И ПЕТИ клас през уч. 2016/2017 г. по паралелки

ПЪРВИ КЛАС                                                  ПЕТИ КЛАС


                                          I "А"         I "Б"        I "В"                                V"А"              V"Б"
        Уважаеми родители,

    На 12.09.2016 г. от 18.00 ч. ще се проведат родителски срещи за ПЪРВИ и ПЕТИ класове за учебната 2016/2017 г. при следния ДНЕВЕН РЕД:

     Запознаване с:

     1. Правилника за дейността на училището;

      2. Училищния учебен план;

     3. Избраните учебници;

     4. Възможните форми за обучение, които предлага училището.Правата и задълженията на учениците и на родителите;

     5. Възможности за целодневно обучение;

     6. Възможности за обща и допълнителна подкрепа;

     7. Други.

       

        Уважаеми ученици и родители,

      След спечен търг, проведен от община Бургас, от 15 септември 2016 г. се сменя фрмата-наемател на училищния стол. Новата фирма е "Джей Ел Пи" ЕООД.


     На основание на § 8.(1) от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование, обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.,  Средно общообразователно училище "Димчо Дебелянов" - гр. Бургас, продължава да осъществява дейността си като Средно училище "Димчо Дебелянов" - гр. Бургас.


 
 • Сайтът на МОН: http://zareformata.mon.bg/, създаден в помощ на учители, директори и родители преди влизането в сила на новия Закон за училищно и предучилищно образование от 1 август 2016 г., с който започва сериозна реформа в образованието.
 • Въпроси може да се задават на адрес: [email protected] .bg и на горещия телефон 0878 15 65 43.
 • На сайта вече е публикуван Календар за директорите, в който е посочено какви стъпки трябва да предприемат, за да се подготви новата учебна година. Дадена е информация за приетите и обсъждани...

           Честито пенсиониране!

            Уважаема г-жо Тодорова,

         За Вас започва нов живот, в който вече Вие сте си шефа.

   Бъдете жива и здрава и се наслаждавайте на спокойните дни!


     

     Бронзов медал за юношите до 14 г. (V-VII кл.) на финалните игри от националния спортен календар на МОН за уч. 2015/2016 г. по хандбал, провели се от 9 до 12 юни в Горна Оряховица.

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                В гр. Добрич девойките до 14 г. се класираха четвърти.
      Пожелаваме здраве и още по-големи успехи на момчетата и момичетата от двата отбора както и на учителите им - г-н Петко Димитров и г-жа Невена Кисьова!

"Лятото преди първи клас" 
 • Среща с родителите на първокласници за учебната 2016/2017 г.
 • Определяне на часове за ЗИП и СИП. Организационни въпроси по паралелки.
 • 13.06.2016 г.                          18.00                                                                 Актова зала
 • Тридневен срок, в който зрелостниците могат да се запознаят с проверените си и оценени изпитните работи: 08.06.2016 г. - 10.06.2016 г.   от 10.00 ч. до 15.00 ч. 
 • Кабинет на помощник-директор по УД  Н. Русева
                                                                                                                                                            Прочети
 • Достъп до проверените и оценени изпитни работи по НВО - VII клас

                                                                                                                                Прочети

 • Информационна родителска среща за прием в V-ти клас на ученици от други училища
 • 30.05.2016 г. (понеделник)      18,00 ч.                                                  Актова зала
 • Родителска среща за IV-ти класове - запознаване с резултатите от НВО и организационни въпроси, свързани с избор на ЗИП, СИП и ПИГ за V-ти клас 
 • 26.05.2016 г.                                18.00 ч.                                                  Актова зала
СПИСЪК 
на децата, класирани за прием след I-во класиране
 • ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 г. ЩЕ БЪДАТ СФОРМИРАНИ 3 ПАРАЛЕЛКИ В ПЪРВИ КЛАС С ПО 25 УЧЕНИЦИ. 
 • КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ:

     1. Гергана Андреева

     2. Златина Роева

     3. Олимпия Тодорова

 • Записване на приетите на първо класиране първокласници

26.05.2016 г., 8.00 ч. - 09.06.2016 г., 18.00 ч.

 АКТОВА ЗАЛА   - ЦЕНТРАЛЕН ВХОД  (до пилона със знамето)   

 • Служебните бележки, удостоверяващи обстоятелството при кандидатстване "Деца, които имат братя и/или сестри, обучаващи се в същото учебно заведение, към 15.09.2016г." ще се получават при подаваде на заявлението за записване в първи клас от дежурния учител.
 • Анкетните карти ще се получават и попълват след приемане на заявлението за записване в първи клас.
 • Поради провеждане на ДЗИ по желание на 26, 27, 30 и 31 май 2016 г. в СОУ "Димчо Дебелянов" Бургас, официален вход за родители, служители и ученици от училището е входът от западната страна на сградата.
 • 25 МАЙ 2016 г. - неучебен и неприсъствен ден за учениците съгласно заповед на министъра на образованието и науката.
 • Ръководството на СОУ "Димчо Дебелянов" - Бургас, благодари на всички ученици, учители и родители, включили се в общоградското шествие по случай 24-ти май - ден на славянската писменост и българската просвета и култура.
 •        ,

24 май 2016 г.

 • ВРЪЧВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЗАВЪРШЕН I-ВИ КЛАС
 • 9,00 ч.                                                                                   Класни стаи  
 • УЧАСТИЕ В ОБЩОГРАДСКОТО ШЕСТВИЕ ПО СЛУЧАЙ 24-ТИ МАЙ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
 • 10, 00 ч.       Сборен пункт - "Хеликон" 
 • АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ
 • ОТПЪТУВАНЕ ЗА К.К. "СЛЪНЧЕВ БРЯГ"
 • 18.15 ч.  Сборен пункт - "ФЛОРА" - Бургас

20 май 2016 г.

 • ДЗИ по избор за XII клас.
 • НВО по математика за VII клас.

УСПЕХ НА ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ!

19 май 2016 г.

 • СПОРТЕН ПРАЗНИК 
 • 8,30    УЧИЛИЩЕН ДВОР
 • ЕКСКУРЗИЯ ДО НЕСЕБЪР И  БЯЛА РЕКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-ТЕ КЛАСОВЕ
 • СБОРЕН ПУНКТ - ПАРКИНГА ОТ ИЗТОЧНАТА СТРАНА НА СГРАДАТА, 10.00 Ч.

18 май 2016 г.

 • ДЗИ по Български език и литература за XII клас.
 • НВО по Български език и литература за VII клас.

УСПЕХ НА ВСИЧКИ ЗРЕЛОСТНИЦИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ!

 • Инструктаж на квестори и консултанти на НВО.
 • 16.05.2016 г.   17. 45 ч.  Актова зала
 • Инструктаж на квестори на ДЗИ.
 • 16.05.2016 г.   17. 15 ч.  Актова зала
 • Изпращане на випуск 2017
 • 13.05.2016 г.  13.00 Училищен двор
 • 14 МАЙ 2016 г. учебен ден с редовен график и програма за ПОНЕДЕЛНИК.
 • НВО IV клас - ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
 • 16.05.2016 г.       10.00
 • НВО IV клас - ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
 • 13.05.2016 г.       10.00
 • НВО IV клас - БЪЛТАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • 12.05.2016 г.        10.00
 • НВО IV клас - МАТЕМАТИКА
 • 10.05.2016 г.        10.00         
 • Разпределение на учениците от IV клас по зали за НВО                                                                                                                               Прочети
 • Заседание на педагогическя съвет на училището
 • 09.05.2016 г.           17.15 ч.                      Актова зала
 • ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ ВЪВ II "Б" КЛ.

Виж

 • Час на класа - Ден на Европа
 • 09.05.2016 г.
 • Промяна в графика на учебните часове от 09.05.2016 г. до 31.05.2016 г.
 • Голямо междучасие от 09.30 ч. до 10.00 ч. - зо мин.
 • Начало на 3-ти учебен час за всички класове - 10.00 ч.       Виж
 • Дейности по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2016/2017 г., съгласно Наредба № 11 / 2005 година                                                                           Прочети

   6-ти май

ДЕН НА ХРАБРОСТТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

(официален празничен ден съгласно чл. 154 от КТ)

     На 6 май отбелязваме Гергьовден, може би един от най-големите български празници. Името Георги е най-често срещаното мъжко име в България, изпреварващо дори Ивановците. Празникът предвещава пристигащото лято и е свързан с новата стопанска година - затова денят е изпълнен с много обичаи, свързани със земеделието, скотовъдството и здравето. "Всяка капка гергьовски дъждец жълтица носи", смята народът. Щом вали в деня на Свети Георги, плодородна година ще е.

 • Запознаване на родителите и учениците от VII клас с резултатие с проведените пробни НВО както следва:
 • По Български език и литература за VII "А" и "Б" кл.:
 •  - 03.05.2016 г. от 13.00 до 15.00 ч. Място: Актова зала.
 •  - 05.05.2016 г. от 13.00 до 15.00 ч. Място: Актова зала.
 • По математика:
 • - за VII "А" клас на 04.05.2016 г. от 13.00 до 15.00 ч.; Място: Актова зала
 • - за VII "Б" клас на 05.05.2016 г. от 13.00 до 15.00 ч.; Място: Интер. игротека
 • НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ ОТ I"А" КЛАС Е ПОБЕДИТЕЛ В БЛИЦ ТУРНИРА И СЪС СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ИНДИВИДУАЛНА КУПА НА БЪЛГАРИЯ  "СЕРДИКА"                                                       Прочети 

ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ

29-ти АПРИЛ – 2-ри МАЙ 2016 г.

 • „НЕКА БЪДЕ СВЕТЛИНА!” - изложба, посветена на Великден и Деня на Европа
Прочети
 • Общо събрание на трудовия колектив за отчитане на Бюджет 2016 към 31.03.2016 г.
 • Отчет на Бюджет 2016 към 31.03.2016 г.
 • 25 април 2016 г.    18.00          Актова зала 

Прочети

 • Заседание на педагогическия съвет на училището с проект за дневен ред:
 1. Отчет за изпълнение на решенията от предходния педагогически съвет.
 2. Избор на учебници, по които ще се осъществява ОВП през уч. 2016/2017 г.
 3. Приемане на план за подготовка на МТБ/УТС за учебната 2016/17 г.
 4. Приемане на план за информационна кампания за прием след IV и VIII клас.
 5. Налагане на наказание на ученици, допуснали 15 и повече неизвинени отсъствия и/или нарушили ПДУ И ППЗНП.
 • 25.04.2016 г.            17.15                    Актова зала
 • Подаване на заявления за запсване на ученици в ПЪРВИ клас по ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.

          25.04.2016 г. - 16.05.2016 г.  

 • Пробно НВО по математика, само за ученици от VII клас от училището и е БЕЗПЛАТНО за тях.
 • 24.04.2016 г.               9,30                   Училищен вход
 • Пробен II ДЗИ , само за зрелостници от училището и е БЕЗПЛАТЕН за тях.
 • 24-04-2016 г.              7,30                    Училищен вход
 • Пробно НВО по БЕЛ, само за ученици от VII клас от училището и е БЕЗПЛАТНО за тях.
 • 23.04.2016 г.               9,30                 Училищен вход
 • Пробен ДЗИ по БЕЛ, само за зрелостници от училището и е БЕЗПЛАТЕН за тях.
 • 23.04.2016 г.              7,30 ч.               Училищен вход
 • СОУ "Димчо Дебелянов" - гр.Бургас, I място и при момчета, и при момичета V - VII клас на хандбалните формации на голямата зона от Ученически игри 2015/2016г. 
 • 22.04.2016 г.
 • Хепънинг по случай международния ден на планетата Земята
 • Участници: личния състав на училището

               22.04.2016 г.           13.00 ч.            Вътрешен двор до Еко къта

 • На 22.04.2016 г. от 16.00 ч. ще се извърши пръскане на тревните площи на училищния двор от лицензирана фирма срещу кърлежи и акари. 
 • Родителска среща с родителите на учениците от VIII кл.:
 • Запознаване на родители и ученици от VІІІ клас с Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински училища и утвърдения държавен план-прием.

           20.04.2016 г.       18.00 ч.          Кабинет по изобразително изкуство

 • Родителска среща с родителите на учениците от VII кл.:
 • Запознаване на родители и ученици с националното външно оценяване, реда и начина за провеждането и изискванията за приема на ученици след VІІ.

           20.04.2016 г.              18.00 ч.                 Актова зала

 • Родителска среща с родителите на учениците от ХІІ клас:
 • Ред и начин за провеждане на ДЗИ през м. май 2016 г.
 • Абитуриентки бал 2016 г.

          20.04.2016 г.                    18.00 ч.                              Игротека


 • Международно изследване на PIRLS 2016 г. – IV „А“ клас.
 • 10.00 ч.                                                    Кабинет по география


 • Родителска среща I- IV клас
 1. Пропускателен режим;
 2. Международно изследване за IV“А“ кл. PIRLS;
 3. НВО – IV клас;
 4. Летен отдих на учениците;

          14.04.2016 г.                  18.00 ч.         Класни стаи

 • ОБЩОУЧИЛИЩЕН КОНЦЕРТ ПО СЛУЧАЙ ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО

          31.03.2016 Г.                   11,30                                              УЧИЛИЩЕН ДВОР

 • Ден на отворените врати за деца от детските градини и учителите им.

           31.03.2016 г.                         9,30 ч.                                                    Актова зала

 • Информационна родителска среща за родители на първокласници за уч. 2016/2017 г.
 • Среща с училищното ръководство и екипа от учители, които ще работят с бъдещите ученици.

           30.03.3016 г.                                          18.00 ч.                                    Актова зала     

                  Жури

           Председател: Стефан Диомов

           Членове: Ваньо Вълчев и Румяна Емануилиду

                    (Резултатите от литературния конкурс ще бъдат обявени на общоучилищното тържество на 31.03.2016)

 

 • 29 март 2016 г.                    16.00 ч.                                      Актова зала
 • Празник на буквите
 • I “А“ клас  -  23 март 2016 г., 17, 30 ч., Актова зала.
 • I "Б" клас -  24 март 2016 г., 17, 30 ч., Актова зала.
 • I "В" клас -  25 март 2016 г., 17, 30 ч., Актова зала.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ТЕМАТА

ПРАВИЛА

     

       Скъпи ученици и учители,

       Уважаеми родители,

      В навечерието на годишнината от Освобождението на България от Турско робство искам с гордост и вълнение да ви поздравя със 138 години Свобода.

   Трети март 1878 г. е ново начало, което хиляди наши предци откупиха на непоносимо висока цена, те жертваха за нас всичко, което имаха, включително и живота си. От тази паметна дата започва Третата българска държава с народ, свободен от вековните окови, изпълнен с вяра и оптимизъм за бъдещето.

  Днес, когато честваме Освобождението на България, ние отново преосмисляме Свободата като ценност. Извоювана с кръвта на стотиците хиляди обикновени хора, на войводите и четниците, на опълченците и воините в Руско-турската Освободителна война, тя е символ на българското достойнство и национална отговорност.

   Носейки славата на героичното ни минало, нека не забравяме, че ние сме този народ, който днес има волята и енергията да гради своето настояще, да бъде отговорен и мъдър в делата си, за да продължи съграждането на по-доброто бъдеще, в чието име Те дадоха живота си.

  Скъпи ученици, помнете заветите на дедтите ни! Обичайте пламенно нашата Родина! Отстоявайте свободата и пазете националното ни достойнство!

           ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

     

            ПЕЙКО СТОЕВ

           Директор на СОУ "Димчо Дебелянов"

          Срок за подаване на материалите - 22 март 2016 г.

10 февруари 2016

I-ви – IV-ти клас

18.00 ч. – класни стаи

11 февруари 2016

V-ти – VIII -ми клас

18.00 ч. – класни стаи

15 февруари 2016

IX-ти – XII-ти клас

18.00 ч. – класни стаи

 • 25.01.2016 г.  18.00 ч.         Актова зала

 


 • Коледна ваканция от 24.12.2015г. до 03.12.2015 г. (вкл.)


25. ДЕКЕМВРИ –РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО - КОЛЕДА

Нека да съумеем да запазим
магията на коледната нощ
през цялата година,
за да бъдем по-добри,
да се обичаме повече
и да имаме силата
да сътворяваме
по едно малко чудо всеки ден –
една усмивка, едно добро дело,
един топъл жест.
Бъдете живи, здрави
и истински щастливи!

 • 15 декември 2015 г.                    18.00 ч.                             Актова зала
 • Родителски срещи V - XII клас
 • 09.12.2015 г., 18.00 ч., класни стаи
 • Родителски срещи I - IV клас
 • 08.12.2015 г., 18.00 ч., класни стаи

     


      "Санта Лучия" бе песента, с която Иван Стоянов от VI"Б" клас поздрави гостите на тържеството за награждаване на 500 отличници от училищата на Бургас, спечелили през годината призови места в олимпиади, конкурси и състезания. В навечерието на празника на града - Никулден, наградите бяха връчени лично от кмета г-н Димитър Николов. Сред наградените ученици бяха и 21 момичета и момчета от СОУ "Димчо Дебелянов", получили престижни награди през отминаващата 2015 г. Официални гости на тържеството бяха г-н К. Луков - председател на ОбС - Бургас,зам.-областния управител Севдалина Турманова, г-жа Й. Ананиева - зам. - кмет на общ. Бургас, инж. Виолета Илиева - началник на РИО - Бургас. Атриумът на БСУ бе препълнен от много родители и ученици. 

 
 • Петък, 4 декември 2015 г., е неучебен ден за всички бургаски ученици. Кметът Димитър Николов се възползва от правото си да освободи децата от занятия, за да могат да посещават събитията от програмата на града ни за неговия най-голям празник - Никулден.  За учителите, денят е присъствен /от 9.00часа/.
 • На 5 декември, събота, предстои награждаването на 500 отличници, печелили през годината призови места в олимпиади, конкурси, спортни състезания. Церемонията ще започне от 14.00 ч. в атриума на Бургаски свободен университет.  От СОУ "Димчо Дебелянов" са поканени за награждаване следните бивши и настоящи ученици, които през 2015 г. са носители на 1-во място на национални и 1-во място на международни олимпиади, състезания и конкурси и 2-ро или 3-то място на международни олимпиади, състезания и конкурси:

Мина Недин

СОУ“Д.Дебелянов“

музика

Павел Димов

СОУ“Д.Дебелянов“

музика

Александър Сашев

СОУ“Д.Дебелянов“

математика

Александър Сашев, Кристина Маркова, Деан Димов -отбор

СОУ“Д.Дебелянов“

математика

Мария  Драгнева  

СОУ“Д.Дебелянов“

математика

Никол Петрова,  СтоянЧакъров,  
Кирил Николовотбор

СОУ“Д.Дебелянов“

математика

Аделина  Атанасова  

СОУ“Д.Дебелянов“

спортни танци

Мартин Александров 

СОУ“Д.Дебелянов“

математика

Борис Гергинов  

СОУ“Д.Дебелянов“

математика

Константин  Илиев

СОУ“Д.Дебелянов“

математика

Иван Стоянов  

СОУ“Д.Дебелянов“

музика

Гергана Берданкова 

СОУ“Д.Дебелянов“

музика

Димитър Петков

СОУ“Д.Дебелянов“

музика

Вокален квартет към СОУ „Димчо Дебелянов”- Иван Стоянов, Боряна Дралчева, Жанина Арабаджиева, Ванеса Василева 

СОУ"Д.Дебелянов"

музика

 • Посочените в списъка ученици следва да се явят в 13.00 ч. на 05.12.2015 г. в Бургаски свободен университет, за да бъдат разпределени и настанени на подготвените за тях места. 
 • Най-интересно, разбира се, ще е на самата празнична дата 6 декември, неделя. Цялата празнична програма вижте тук:     www.burgas.bg/bg/events/view/718
Учебните занятия се възстановяват  от понеделник -7.12. 2015 г.
 • ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ: 31.10 2015 - 02.11.2015 
 • Заседание на педагогическия съвет на училището - Проект за дневен ред
 • 02 ноември 2015 г.                 10.00 ч.                                 Актова зала
 • Родителски срещи V - XII класове
 • 28 октомври 2015 г.       18.00 ч.     класни стаи
 • Родителски срещи I - IV класове
 • 20 октомври 2015 г.       18.00 ч.      класни стаи
 • ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ  НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА
 • 15 септември 2015 г.                 9,30 ч.                 училищен двор


</