ЕКИП


  Учебна 2019/2020 година  

Име и фамилия

Длъжност/Предмет

Имейл

Ръководство

   

Пейко Стоев

Директор

[email protected]

Сийка Михайлова

Заместник - директор УД

[email protected]

Николинка Русева

Заместник - директор УД

[email protected]

Администрация

   

Янка  Стоянова

Главен счетоводител

[email protected]

Мария Пулева

Счетоводител

[email protected]

Ася Стефанова

Деловодител

[email protected]

Главен учител

   

Милена Добрева

Главен учител, гимназиална степен и учител по музика

[email protected]

Ръководител направление "ИКТ"

   

Стилияна Сотирова

РН "ИКТ" и учител по природни науки

[email protected]

Училищен психолог

   

Димена Калоянова

Училищен психолог

[email protected]

Ресурсен учител

   

Силвия Кънева

Специален педагог

[email protected]

Логопед

   

Стефка Станчева

Логопед

[email protected]

Библиотекар

   

Ваня Великова

Магистър по БР

[email protected]

Длъжностно лице по защита на личните данни

   


 

Учители

   
Александра Димитрова Димитрова Старши учител, гимназиална степен по музика [email protected]

Анка Жекова

Старши учител, начален етап

[email protected]

Антония Петрова

Учител, начален етап

[email protected]

Валентина Сургучева

Старши учител по музика

[email protected]

Ваня Великова

Старши учител по български език и литература

[email protected]

Веселина Костадинова

Старши учител, начален етап по английски език

[email protected]

Галина Попова

Старши учител, начален етап

[email protected]

Галина Йорданова

Старши учител по музика

[email protected]

Георги Димитров

Учител по музика

[email protected]

Гергана Димитрова

Старши учител по математика и физика

[email protected]

Гергана Андреева

Старши учител, начален етап

[email protected]

Даниел Димов

Учител, начален етап

[email protected]

Десислава Цветкова

Учител по математика и информатика

[email protected]

Десислава Кирова-Бъчварова

Учител по български език и литература

[email protected]

Елена Георгиева

Старши учител, начален етап

[email protected]

Елена Генковска

Старши учител, начален етап

[email protected]

Живка Миндова-Мишкова

Учител по природни науки

[email protected]

Жулиета Дургова

Учител, начален етап

[email protected]

Златина Вълканова-Роева

Старши учител, начален етап

[email protected]

Златина Дамянова

Учител по история и цивилизации

[email protected]

Йорданка Иванова

Старши учител, начален етап

[email protected]

Йорданка Петрова

Старши учител, начален етап

[email protected]

Йорданка Станчева

Старши учител по история и цивилизации и география и икономика

[email protected]

Кирил Лефтеров

Старши учител по история и цивилизации, философия и англ. език

[email protected]

Красимир Пехливанов

Учител по български език и литература

[email protected]

Лазарина Гайтанска

Старши учител, начален етап

[email protected]

Лъчезар Албов

Учител, начален етап

[email protected]

Любомир Василев

Учител по история и цивилизации и по технологии и предприемачество

[email protected]

Мариан Фучеджиев

Учител по физическо възпитание и спорт

[email protected]

Мария Палова

Старши учител по английски и немски езици

[email protected]

Митошка Симеонова Старши учител, начален етап [email protected]

Надя Иванова

Старши учител, начален етап

[email protected]

Невена Кисьова

Старши учител по физическо възпитание и спорт

[email protected]

Олимпия Тодорова

Старши учител, начален етап

[email protected]

Петко Димитров

Старши учител по физическо възпитание и спорт

[email protected]

Полина Иванова

Учител, начален етап

[email protected]

Светла Георгиева

Учител по математика [email protected]

Светла Ангьозова

Старши учител по изобразително изкуство и ИТ

[email protected]

Светлана Атанасова

Старши учител по биология и химия

[email protected]

Станимира Иванова

Учител, начален етап

 

Стефка Комитова

Старши учител, начален етап

[email protected]

Стойко Георгиев

Старши учител, гимназиална степен по музика

[email protected]

Таня Якова

Старши учител, начален етап

[email protected]

Цветелина Дончева

Учител, прогимназиален етап по български език и литература

[email protected]

Яна Стоева

Старши учител, начален етап

[email protected]

Янчо Янчев

Старши учител, прогимназиален етап по математика

[email protected]

Категории