Свободни работни места

АКТИВНИ ОБЯВИ

 


АРХИВ

Дата: 14.09.2023 г.

Позиция:

„Учител/Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден 5-7 клас “, специалност – математика или природни науки (код по НКПД: 2330-5019)  –  1 работно място – обява

Срок за подаване на документи: 20.09.2023 г., 16:00 ч.

Интервюто ще се проведе с допуснатите кандидати на 21.09.2023 г. от 9.00 ч. от директора на СУ „Димчо Дебелянов“ или от упълномощен от него заместник – директор. 

За резултатите от интервюто кандидатите ще бъдат информирани на посочената от тях електронна поща в тридневен срок от провеждането му.


Дата: 07.09.2023 г.

Позиция:

„Учител/Старши учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап – Музика “  –  1 работно място обява

Срок за подаване на документи: 12.09.2023 г., 16:00 ч.

Интервюто ще се проведе с допуснатите кандидати на 13.09.2023 г. от 9.00 ч. от директора на СУ „Димчо Дебелянов“ или от упълномощен от него заместник – директор. 

За резултатите от интервюто кандидатите ще бъдат информирани на посочената от тях електронна поща в тридневен срок от провеждането му.


Дата: 07.09.2023 г.

Позиция:

„Учител/Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – Информационни технологии “ –  1 работно място обява

Срок за подаване на документи: 12.09.2023 г., 16:00 ч.

Интервюто ще се проведе с допуснатите кандидати на 13.09.2023 г. от 9.00 ч. от директора на СУ „Димчо Дебелянов“ или от упълномощен от него заместник – директор. 

За резултатите от интервюто кандидатите ще бъдат информирани на посочената от тях електронна поща в тридневен срок от провеждането му.


Резултати от проведени интервюта за свободни работни места на 28.08.2023 г.


Дата: 09.08.2023 г.

Позиция:

„Учител/Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – Биология и ЗО “   –  0,5 работно място обява

Срок за подаване на документи: 24.08.2023 г., 16:00 ч.

Интервюто ще се проведе с допуснатите кандидати на 28.08.2023 г. от 14.00 ч. от директора на СУ „Димчо Дебелянов“ или от упълномощен от него заместник – директор. 

За резултатите от интервюто кандидатите ще бъдат информирани на посочената от тях електронна поща в тридневен срок от провеждането му.


Дата: 09.08.2023 г.

Позиция:

„Учител/Старши учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – математика “ (код по НКПД: 2330-5005)  –  1 работно място обява

Срок за подаване на документи: 24.08.2023 г., 16:00 ч.

Интервюто ще се проведе с допуснатите кандидати на 28.08.2023 г. от 14.00 ч. от директора на СУ „Димчо Дебелянов“ или от упълномощен от него заместник – директор. 

За резултатите от интервюто кандидатите ще бъдат информирани на посочената от тях електронна поща в тридневен срок от провеждането му.


Дата: 09.08.2023 г.

Позиция: Учител/Старши учител по теоретично обучение по Компютърна графика“ –  1 щ. м. – обява

Срок за подаване на документи: 24.08.2023 г., 16:00 ч.

Интервюто ще се проведе с допуснатите кандидати на 28.08.2023 г. от 14.00 ч. от директора на СУ „Димчо Дебелянов“ или от упълномощен от него заместник – директор. 

За резултатите от интервюто кандидатите ще бъдат информирани на посочената от тях електронна поща в тридневен срок от провеждането му.


Дата: 09.08.2023 г.

Позиция: Чистач/Хигиенист 1 щ. м. – обява

Срок за подаване на документи: 24.08.2023 г., 16:00 ч.

Интервюто ще се проведе с допуснатите кандидати на 28.08.2023 г. от 10.00 ч. от директора на СУ „Димчо Дебелянов“ или от упълномощен от него заместник – директор. 

За резултатите от интервюто кандидатите ще бъдат информирани на посочената от тях електронна поща в тридневен срок от провеждането му.


Дата: 20.10.2022 г.

Позиция: Завеждащ техническа служба 0,5 щ. м. – обява 

Срок за подаване на документи: 28.10.2022 г., 12:00 ч.


Дата: 17.10.2022 г.

Позиция: Ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“  1 щ. м. – обява 

Срок за подаване на документи: 27.10.2022 г., 12:00 ч.


Дата: 02.09.2022 г.

Позиция: „Учител/старши учител в ГЦДО 1-4 клас“ – 2 щ. бр., чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ – обява

Срок за подаване на документи: 09.09.2022 г., 14,00 ч.


Дата: 23.08.2022 г.

Позиция: „Учител/Старши учител по български език и литература“ 1 щ. м. – обява

Позиция: „Учител/Старши учител по физика“ 0,5 щ. м. – обява

Срок за подаване на документи: 05.09.2022 г.