2024 г.

  • Публично представяне на Бюджет 2024 г. – 14.03.2024 г., 18.00 ч. в Актовата зала
  • Утвърден бюджет 2024 г. (публикуван на 29.02.2024 г.) – Виж 1     Виж 2

  • Отчет за изпълнение на Бюджет 2024 г. към 31.03.2024 г. – Виж 1 
  • Публикуван на 05.04.2024 г. Публично представяне на 10.04.2024 г. от 18:00 ч. в Актова зала.

  • Отчет за изпълнение на Бюджет 2024 г. към 30.06.2024 г. – Доклад    
  • Виж 1     Виж 2     Виж 3     Виж 4     Виж 5     Виж 6     Виж 7     Виж 8
  • Публикуван на 08.07.2024 г. Публично представяне на 12.07.2024 г. от 9:00 ч. в Учителската стая