УЧЕНЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Информация

за преминаване в ОРЕС при извънредна обстановка

COVID-19
Рубрика „Коронавирус“

Информация за възможностите и процедурите за преминаване в ОРЕС при извънредна обстановка

Здравословен статус на ученици, педагогически и непедагогически специалисти

 • Дата: 13.01.2022 г.

Педагогически специалисти

 • Ваксинирани – пълна ваксинационна схема – 17
 • Преболедували – 10
 • Диагностицирани/Карантинирани – 3
 • В отпуск по болест (други) – 5
 • Персонал изцяло в ОРЕС – 2

Ученици

 • Ваксинирани – пълна ваксинационна схема – 8
 • Преболедували – 20
 • Диагностицирани – 6
 • Карантинирани – 62
 • Ученици изцяло в ОРЕС – 84
 • Карантинирани паралелки в ОРЕС – 1в; 2а; 6в

Непедагогически персонал

 • Ваксинирани – пълна ваксинационна схема – 2
 • Преболедували – 3
 • Карантиниран/Диагностицирани – 1