Свободни места за ученици

Актуални обяви и съобщения


Тел. за връзка с деловодството: 056 581040


           Срок за подаване на документи: 06.10.20230 г., 16.00 ч.                 Тел. за връзка с деловодството: 056 581040

 


Заповед за обявяване на свободни места за ученици от I – VII кл. за уч. 2023/2024 г.

Заповед за обявяване на свободни места за ученици за X и XI кл. за уч. 2023/2024 г. 

 


Архив

 

  • Срок за подаване на документи – от 17.08.2023 г. до 18.08.2023 г.
  • Съгласно чл. 70, ал. 3 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и оригиналите на документите по чл. 72, т. 2 и 3 – свидетелство за завършено основно образование и медицинско свидетелство, ако се изисква.
  • Заповед за обявяване на свободни места за ученици за VIII кл. за уч. 2023/2024 г. – пети етап