ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

                Поименния състав на редовните членове на обществения съвет на СУ „Димчо Дебелянов“ за периода 08.03.2023 г. – 08.03.2026 г.:

       Институция, на която е                 представител            Роля         Име      Презиме              Фамилия       Електронна поща
родители член (титуляр) Тодорка Георгиева Димитрова – Демерджиева [email protected]
родители член (титуляр) Царева Огнянова Станчева – Вълярова [email protected]
родители председател Тоня Иванова Филипова [email protected]
родители член (титуляр) Гергана Которова Которова [email protected]
финансиращ орган член (титуляр) Благовеста Благоева [email protected]

                   Поименен състав на резервните членове на обществения съвет на СУ „Димчо Дебелянов“ за периода 08.03.2023 г. – 08.03.2026 г.:

            1. Петя Гавраилова – родител на ученик от V“Б“ клас
            2. Валентин Тютюнджиев – родител на ученик от VI“В“ клас
            3. Теодор Въндев – родител на ученик от VIII“A“ клас
            4. Теодора Стойчева – родител на ученик от IX“A“ клас
            5. Пролетина Димитрова – родител на ученик от X“A“ клас


ЗАПОВЕД 

Събрание на родителите, избрани на родителски срещи на класовете и паралелките, за избор на представители на родителите в Обществения съвет на СУ „Димчо Дебелянов“ – Бургас.

Събранието ще се проведе на 27.02.2023 г. от 18.00 ч. в Актовата зала на СУ „Димчо Дебелянов“ – Бургас