УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Учебна 2022/2023 година

                              Учебна 2021/2022 година