2023 г.

  1. Отчет за изпълнение на Бюджет 2023 към 31.03.2023 г. (1-во тримесечие 2023 г.). Публично представен на 26.04.2023 г. 

     2. Отчет за изпълнение на Бюджет 2023 към 30.06.2023 г. (2-ро тримесечие 2023 г.). Публично представен на 10.07.202 г.

       Утвърден бюджет 2023 г.     Публикувано на 01.09.2023 г.

    3. Отчет за изпълнение на Бюджет 2023 към 30.09.2023 г. (3-то тримесечие 2023 г.)

4. Отчет за изпълнение на Бюджет 2023 г. към 31.12.2023 г. (4-то тримесечие)