БЮДЖЕТ

 
Публично представяне на Файлове
Бюджет 2022 г. 

Публикувано на 20.04.2022 г.

27.04.2022 г. Месечно разпределение

Държавни дейности

Местни дейности

Информация за разходване на Бюджет 2022 – Първо тримесечие

Публикувано на 20.04.2022 г.

20.04.2022 г. Виж 1

Виж 2

Виж 3

Информация за разходване на Бюджет 2022 – Второ тримесечие

Публикувано на 05.07.2022 г.

08.07.2022 г. Виж 1

Виж 2

Виж 3

Виж 4

Виж 5

Информация за разходване на Бюджет 2021 – четвърто тримесечие

Публикуван на 05.01.2022 г.

11.01.2022 г.