Училищен стол

Уважаеми родители,

В училището е сформирана училищна комисия по въпросите, свързани със столовото хранене в състав:

Председател: Стилияна Сотирова – заместник-директор, УД.

Членове: м.с. Мария Казакова; Тони Филипова – председател на ОС.

Резервни членове от педагогическия състав:

Регулярните проверки за хигиената, количеството и качеството на предлаганата храна в столовата се извършват от комисия в състав: д-р Т. Донков/ м.с. Мария Казакова и учители от начален и прогимназиален етап в ГЦОУД по график.

Връзка към е-стол

Протоколи от проверки в училищния стол

м. май 2024 г.

07.05.2024г.      08.05.2024г.      09.05.2024г.      10.05.2024г.      13.05.2024г.     14.05.2024г.     15.05.2024г.      16.05.2024г.      21.05.2024г.      22.05.2024г.      23.05.2024г.

 

м. април 2024 г.

 

08.04.2024г.      09.04.2024г.      10.04.2024г.      11.04.2024г.      12.04.2024г.       15.04.2024г.      16.04.2024г.      17.04.2024г.        19.04.2024г.      19.04.2024г.     22.04.2024г.    23.04.2024г.    24.04.2024г.    25.04.2024г.    26.04.2024г.

29.04.2024г.

м. март 2024 г.

01.03.2024г.    05.03.2024г.    06.03.2024г.    07.03.2024г.    08.03.2024г.    11.03.2024г.    12.03.2024г.    13.03.2024г.    14.03.2024г.    15.03.2024г.      18.03.2024г.    19.03.2024г.    20.03.2024г.    21.03.2024г.    22.03.2024г.

25.03.2024г.    26.03.2024г.    27.03.2024г.    28.03.2024г.    29.03.2024г.

м. февруари 2024 г.

07.02.2024г.   08.02.2024г.   09.02.2024г.     12.02.2024г.     13.02.2024г.    14.02.2024г.    15.02.2024г.    16.02.2024г.    19.02.2024г.    20.02.2024г.    21.02.2024г.   22.02.2024г.    23.02.2024г.    26.02.2024г.    27.02.2024г.  28.02.2024г.

м. януари 2024 г.

03.01.2024 г.    04.01.2024 г.    05.01.2024 г.    08.01.2024 г.    09.01.2024 г.    10.01.2024 г.    11.01.2024 г.    12.01.2024г.    15.01.2024г.    16.01.2024г. 17.01.2024г.     18.01.2024г.     19.01.2024г.    22.01.2024г.   23.01.2024г.   24.01.2024г.   25.01.2024г.   26.01.2024г.   29.01.2024г.   30.01.2024г.   31.01.2024г.

м. декември 2023 г.

01.11.2023 г.  04.11.2023 г.   05.11.2023 г.  07.11.2023 г.    08.11.2023 г.   11.11.2023 г.    12.11.2023 г.    13.11.2023 г.    14.11.2023 г.   15.11.2023 г.    18.11.2023 г.

19.11.2023 г.    20.11.2023 г.  22.11.2023 г.

м. ноември 2023 г.

02.11.2023 г.    03.11.2023 г.   06.11.2023 г.   07.11.2023 г.   08.11.2023 г.

09.11.2023 г.  10.11.2023 г.  13.11.2023 г.  14.11.2023 г.  15.11.2023 г.

16.11.2023 г.    17.11.2023 г.    20.11.2023 г.    21.11.2023 г.    22.11.2023 г. 

23.11.2023 г.   24.11.2023 г.  27.11.2023 г.  28.11.2023 г.  29.11.2023 г.  30.11.2023 г. 

м.октомври 2023 г.

02.10.2023 г.       03.10.2023 г.      04.10.2023 г.      05.10.2023 г.      06.10.2023 г.      

09.10.2023 г.     10.10.2023 г.    11.10.2023 г.   12.10.2023 г.     13.10.2023 г.   

 16.10.2023 г.     17.10.2023 г.     18.10.2023 г.     19.10.2023 г.     20.10.2023 г.    

23.10.2023 г.   24.10.2023 г.   25.10.2023 г.   26.10.2023 г.    27.10.2023

м.септември 2023 г.

  18.09.2023 г.   19.09.2023 г.   20.09.2023 г.     21.09.2023 г.    25.09.2023 г.  

  26.09.2023 г.   27.09.2023 г.    28.09.2023 г.    29.09.2023 г.