ЕКИП. ПРИЕМНО ВРЕМЕ. ЧАСОВЕ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ

Учебна 2022/2023 година

Име и фамилия Длъжност
Време за срещи, консултации с ученици, родители и граждани
Имейл за връзка
Ръководство                                           За договаряне на срещи тел.: 056 58 10 40   e-mail: [email protected]
Пейко Стоев Директор
Приемно време: вторник: от 11,00 до 12,00 ч.; четвъртък: от 14,30 до 15,30 ч., кабинет на директора.
[email protected]
Николинка Русева Заместник – директор, УД  (отговаря за 5 – 10 кл.)
Приемно време: сряда: от 11,00 до 12,00 ч.; петък: от 14,30 до 15,30 ч., кабинет заместник-директор.
[email protected]
Стилияна Сотирова Заместник – директор, УД (отговаря за 1 – 4 кл.)
Приемно време: понеделник: от 11,00 до 12,00 ч.; сряда: от 14,30 до 15,30 ч., кабинет заместник-директор.
[email protected]
Администрация
Янка  Стоянова Главен счетоводител
Приемно време: сряда: от 17,00 до 18,00 ч.,
тел.: 056 88 74 58
[email protected]
Ваня Иванова ЗАС, тел.: 056 88 74 58        [email protected]
Теменуга Желева ЗТС, тел.: 056 58 10 40 [email protected]
Ася Стефанова Деловодител, тел.: 056 58 10 40 [email protected]
Ръководител направление „ИКТ“
Божидар Великов РН „ИКТ“ и учител по ИТ

• за консултиране на ученици и родители – сряда от 14:40 до 15:20 ч., кабинет 213.

[email protected]
Педагогически съветник
Татяна Колева Педагогически съветник
Работа с ученици, учители и родители:
• понеделник, вторник, четвъртък и петък от 8,00 до 14,00 ч.
• сряда от 11,00 до 17,00 ч.
[email protected]
Ресурсен учител
Силвия Кънева Специален педагог
Приемно време:
• 
за консултиране на ученици и родители – понеделник от 13:05 до 13:45 ч., кабинет 312.
[email protected]
Логопед
Стефка Станчева Логопед
Приемно време:
• 
за консултиране на ученици и родители – четвъртък от 09:00 до 10:00 ч., кабинет 212.
[email protected]
Здравен кабинет     тел.: +359 877 119 168
д-р Златина Георгиева Маринова-Кънева Училищен лекар  
м. с. Мария Казакова Мед. сестра [email protected]
Библиотека
Теменуга Желева Библиотекар [email protected]
Главен учител  
Стефка Комитова Главен учител, начален етап и класен ръководител на I„Б“ клас
Приемно време:
• за среща с  родители и ученици – четвъртък от 12:20 до 12:55 ч., Актова зала;
• за консултиране на ученици по предмети – сряда от 14:00 до 14:35 ч., кабинет 102.
[email protected]
Учители
Александра  Димитрова Старши учител, начален етап в ГЦОУД – II„Б“ [email protected]
Антония Петрова Учител, начален етап в ГЦОУД – IV„Б“клас [email protected]
Валентина Сургучева Старши учител, начален етап по музика
Приемно време:
• 
за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:00 до 14:40 ч., Актова зала.
[email protected]
Ваня Великова Старши учител, прогимназиален етап по български език и литература
Приемно време:
• 
за консултиране на ученици по предмети – петък от 14:40 до 15:20 ч. кабинет 301.
[email protected]
Галина Попова Старши учител, начален етап и класен ръководител на II„Б“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – вторник от 13:05 до 13:40 ч., Актова зала;
• 
за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:00 до 14:35 ч., кабинет 104.
[email protected]
Галя Янева Учител, начален етап ГЦДО – III„А“ [email protected]
Гергана Димитрова Старши учител, гимназиална степен по математика и физика и ст. учител в ГЦОУД – VI„В“ (сборна) [email protected]
Гергана Андреева Старши учител, начален етап и класен ръководител на III„А“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – вторник от 13:05 до 13:45 ч, кабинет 203;
• 
за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:00 до 14:40 ч., кабинет 203.
[email protected]
Даниел Димов Учител, начален етап ГЦОУД – III„В“ [email protected]
Десислава Цветкова Учител по математика и информатика и класен ръководител на V„А“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – вторник от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 214;
• 
за консултиране на ученици по предмети – понеделник от 14:40 до 15:20 ч., кабинет 214. 
[email protected]
Детелина Симеонова Учител по математика и информатика и класен ръководител на VIII„А“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – вторник от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 306;
• 
за консултиране на ученици по предмети – петък от 14:40 до 15:20 ч., кабинет 306.
[email protected]
Елена Георгиева Старши учител, начален етап в ГЦОУД – IV„А“ [email protected]
Елена Генковска Старши учител, начален етап в ГЦОУД – II„А“ [email protected]
Живка Миндова-Мишкова Учител, прогимназиален етап по биология и здравно образование, физика и астрономия и класен ръководител на VII„В“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – понеделник от 13:05 до 13:45 ч., кабинет 208;
• 
за консултиране на ученици по предмети – понеделник от 14:40 до 15:20 ч., кабинет 208.
[email protected]
Златина Вълканова-Роева Старши учител, начален етап и класен ръководител на III„Б“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – вторник от 13:05 до 13:45 ч., кабинет 204.
за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:00 до 14:40 ч., кабинет 204.
[email protected]
Златина Дамянова Учител, прогимназиален етап по английски език, история и цивилизации, класен ръководител на V„Б“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – вторник от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 301;
• 
за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:40 до 15:20 ч., кабинет 302.
[email protected]
Йорданка Иванова Старши учител, начален етап в ГЦОУД – I„А“ [email protected]
Йорданка Петрова Старши учител, начален етап и класен ръководител на II„В“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – четвъртък от 13:05 до 13:40 ч., Актова зала;
• 
за консултиране на ученици по предмети – четвъртък от 14:00 до 14:35 ч., кабинет 103.
[email protected]
Йорданка Станчева Старши учител по история и цивилизации, география и икономика и класен ръководител на VII„А“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – сряда от 13:05 до 13:45 ч., кабинет 304;
• 
за консултиране на ученици по предмети – понеделник от 14:40 до 15:20 ч., кабинет 304.
[email protected]
Кирил Лефтеров Старши учител, прогимназиален етап по история и цивилизации, философия и англ. език
Приемно време:
• 
за консултиране на ученици по предмети – четвъртък от 14:40 до 15:20 ч., кабинет 302.
[email protected]
Красимир Пехливанов Учител, гимназиална степен по български език и литература и класен ръководител на Х„А“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – петък от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 311;
• 
за консултиране на ученици по предмети – понеделник от 14:30 до 15:10 ч., кабинет 311.
[email protected]
Красимир Целов Старши учител, прогимназиален етап по музика
Приемно време:
• 
за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:40 до 15:20 ч., кабинет 208.
[email protected]
Лазарина Гайтанска Старши учител, начален етап и класен ръководител на I„А“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – вторник от 13:10 до 13:45 ч., Актова зала;
• 
за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:00 до 14:35 ч., кабинет 101.
[email protected]
Любомир Василев Учител по история и цивилизации, технологии и предприемачество и класен ръководител на VI„В“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – вторник от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 302;
• 
за консултиране на ученици по предмети – понеделник от 14:40 до 15:20 ч., кабинет 302.
[email protected]
Мариан Фучеджиев Учител, начален етап по физическо възпитание и спорт
Приемно време:
• 
за консултиране на ученици по предмети – понеделник от 14:00 до 14:40 ч., физкултурен салон 2.
[email protected]
Мариана Раданова
Учител, начален етап в ГЦОУД – III„Б“ [email protected]
Митошка Симеонова Старши учител, начален етап в ГЦОУД – IV„В“ [email protected]
Надя Иванова Старши учител, начален етап и класен ръководител на II„А“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – понеделник от 12:15 до 12:50 ч., Актова зала.
• 
за консултиране на ученици по предмети – понеделник от 14:00 до 14:35 ч., кабинет 105.
[email protected]
Невена Дойчева Учител, прогимназиален етап в ГЦДОД – V„Б“  
Невена Кисьова Старши учител, гимназиален етап по физическо възпитание и спорт
Приемно време:
• 
за консултиране на ученици по предмети – понеделник от 13:50 до 14:30 ч., физкултурен салон 2.
[email protected]
Олимпия Тодорова Старши учител, начален етап и и класен ръководител на III„В“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – вторник от 13:05 до 13:45 ч., кабинет 106.
• 
за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:00 до 14:40 ч., кабинет 106.
[email protected]
Петко Димитров Старши учител, прогимназиален етап по физическо възпитание и спорт и и класен ръководител на VI„Б“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – вторник от 13:50 до 14:30 ч., физкултурен салон 1.
• 
за консултиране на ученици по предмети – четвъртък от 14:40 до 15:20 ч., физкултурен салон 1.
[email protected]
Полина Иванова Учител, начален етап и класен ръководител на IV„А“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – вторник от 13:05 до 13:45 ч., кабинет 205.
• 
за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:00 до 14:40 ч., кабинет 205.
[email protected]
Росица Стоянова Учител, начален етап в ГЦДО – I„Б“ [email protected] 
Сабина Булгурова Учител, прогимназиален етап ГЦДОУД – V„А“ [email protected]
Светла Георгиева Учител, прогимназиален етап по математика и класен ръководител на VII“Б“ клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – понеделник от 13:05 до 13:45 ч., кабинет 305.
• 
за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:40 до 15:20 ч., кабинет 305.
[email protected]
д-р Светла Ангьозова Старши учител, гимназиален етап по изобразително изкуство и ИТ и класен ръководител на IX„А“ клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – четвъртък от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 211.
• 
за консултиране на ученици по предмети – понеделник от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 111.
[email protected]
Станимира Иванова Учител, прогимназиален етап по БЕЛ и класен ръководител на VI„А“клас
Приемно време:
за среща с  родители и ученици – понеделник от 13:05 до 13:45 ч., кабинет 301.
• 
за консултиране на ученици по предмети – четвъртък от 14:40 до 15:20 ч., кабинет 301.
[email protected]
Таня Якова Старши учител, начален етап и класен ръководител на IV„Б“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – вторник от 13:05 до 13:45 ч., кабинет 206;
• 
за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:00 до 14:40 ч., кабинет 206.
[email protected]
Тодор Захариев Учител, общообразователен учебен предмет, прогимназиален етап по ИИ
Приемно време:
• 
за консултиране на ученици по предмети – четвъртък от 14:40 до 15:20 ч., кабинет 111.
[email protected]
Яна Стоева Старши учител, начален етап и класен ръководител на IV„В“клас
Приемно време:
• 
за среща с  родители и ученици – вторник от 13:05 до 13:45 ч., кабинет 207;
• 
за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:00 до 14:40 ч., кабинет 207.
[email protected]