ЕКИП. ПРИЕМНО ВРЕМЕ. ЧАСОВЕ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ

Учебна 2023/2024 година

Име и фамилия Длъжност
Време за срещи, консултации с ученици, родители и граждани
Имейл за връзка
Ръководство                                           За договаряне на срещи тел.: 056 58 10 40   e-mail: [email protected]
Пейко Стоев Директор

За срещи с родители и граждани:  вторник от 11:00 до 12:00; четвъртък  от 14:00 до 15:00
Приемно време за консултиране на ученици: четвъртък: от 15,30 до 16,10 ч., кабинет на директора.

[email protected]
Николинка Русева Заместник – директор, УД  (отговаря за 5 – 11 кл.; ученици на комбинирана, индивидуална и самостоятелна форма на обучение)
Приемно време: сряда: от 13,50 до 14,30 ч.
 кабинет заместник-директор.
[email protected]
Стилияна Сотирова Заместник – директор, УД (отговаря за I – IV кл. и групи за целодневно обучение I – VI кл.)
Приемно време:  сряда: от 13,50 до 14,30 ч., кабинет заместник-директор.
[email protected]
Администрация
Янка  Стоянова Главен счетоводител
Приемно време: сряда: от 17,00 до 18,00 ч.,
тел.: 056 88 74 58
[email protected]
Ваня Иванова ЗАС, тел.: 056 88 74 58        [email protected]
Теменуга Желева ЗТС, тел.: 056 58 10 40 [email protected]
Ася Стефанова Деловодител, тел.: 056 58 10 40 [email protected]
Ръководител направление „ИКТ“
Божидар Великов РН „ИКТ“ и учител по ИТ

• за консултиране на ученици и родители – вторник от 14:30 до 15:10 ч., каб. 213.

• за среща с  родители и ученици – сряда 12:20 – 13:00; етаж 2, каб.  №213

[email protected]
Педагогически съветник
Татяна Колева Педагогически съветник
Работа с ученици, учители и родители:
• понеделник, вторник, четвъртък и петък от 8,00 до 14,00 ч.
• сряда от 11,00 до 17,00 ч.
[email protected]
 Кремена Стоилова  Педагогически съветник
Приемно време:
• за консултиране на ученици и родители – четвъртък от 11:30 до 12:10 ч., кабинет 312
Ресурсен учител
Силвия Кънева Специален педагог
Приемно време:
• за консултиране на ученици и родители – понеделник от 13:05 до 13:45 ч., кабинет 312.
[email protected]
 Кремена Стоилова  Специален педагог
Приемно време:
• за консултиране на ученици и родители – четвъртък от 11:30 до 12:10 ч., кабинет 312
Логопед
Стефка Станчева Логопед
Приемно време:
• за консултиране на ученици и родители – четвъртък от 09:00 до 10:00 ч., кабинет 212.
[email protected]
Здравен кабинет     тел.: +359 877 119 168
Училищен лекар  
м. с. Мария Казакова Мед. сестра [email protected]
Библиотека
Теменуга Желева Библиотекар [email protected]
Главен учител  
Стефка Комитова Главен учител, начален етап и класен ръководител на II„Б“ клас
Приемно време:
• за среща с  родители и ученици – вторник от 12:15 до 12:50 ч., кабинет 104.
• за консултиране на ученици по предмети – сряда от 14:00 до 14:35 ч., кабинет 104.
[email protected]
Учители
Александра  Димитрова Старши учител, начален етап в ГЦОУД – III„A“„Б“  (сборна) [email protected]
Антония Петрова Учител, начален етап в ГЦОУД – II„Б“клас [email protected]
Валентина Сургучева Старши учител, начален етап по музика
Приемно време:

  • за консултиране на ученици по предмети – четвъртък от 14:00 до 14:40 ч., Актова зала.
  • за среща с  родители и ученици – четвъртък 14:00 – 14:40; Актова зала
[email protected]
Ваня Великова Старши учител, прогимназиален етап по български език и литература и класен ръководител на V„А“клас
Приемно време:

  • за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:30 до 15:10 ч. кабинет 206.
  • за среща с  родители и учници – вторник от 13:50 – 14:30 ч., Актова зала.
[email protected]
Веселина Сокерова-Йотова Старши учител, прогимназиален етап по музика
Приемно време:
• за консултиране на ученици по предмети – четвъртък от 14:30 до 15:10 ч., кабинет 301.
• за среща с  родители и учници – вторник 13:50 – 14:30; Актова зала
Галина Попова Старши учител, начален етап и класен ръководител на III„Б“клас
Приемно време:
• за среща с  родители и ученици – вторник от 13:05 до 13:45 ч., кабинет 106.
• за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:00 до 14:40 ч., кабинет 106.
[email protected]
Гергана Димитрова Старши учител, гимназиална степен по математика и физика и ст. учител в ГЦОУД – VI„В“ (сборна) [email protected]
Гергана Андреева Старши учител, начален етап и класен ръководител на IV„А“клас
Приемно време:
• за среща с  родители и ученици – вторник от 13:10 до 13:50 ч, кабинет 203;
• за консултиране на ученици по предмети – понеделник от 14:00 до 14:40 ч., кабинет 203.
[email protected]
Гергана Илиева Учител в гимназиален етап и учител в ГЦОУД – V„А“

• за консултиране на ученици по предмети – сряда от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 301

• за среща с  родители и ученици – понеделник 13:05 – 13:45; актова зала

Даниел Димов Учител, начален етап ГЦОУД – IV„В“ [email protected]
Десислава Цветкова Учител по математика и информатика и класен ръководител на VI„А“клас
Приемно време:
• за среща с  родители и ученици – вторник от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 201;
• за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:30 до 15:10 ч., кабинет 201. 
[email protected]
Детелина Симеонова Учител по математика и информатика и класен ръководител на IX„А“клас
Приемно време:
• за среща с  родители и ученици – четвъртък от 13:05 до 13:45 ч., кабинет 305;
• за консултиране на ученици по предмети – сряда от 13:05 до 13:45 ч., кабинет 305.
[email protected]
Елена Георгиева Старши учител, начален етап в ГЦОУД – I„А“ [email protected]
Марияна Раданова Старши учител, начален етап в ГЦОУД – IV„А“ [email protected]
Живка Миндова-Мишкова Старши учител, прогимназиален етап по биология и здравно образование, физика и астрономия и класен ръководител на V„Б“клас
Приемно време:
• за среща с  родители и ученици – сряда от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 301;
• за консултиране на ученици по предмети – четвъртък от 14:30 до 15:10 ч., кабинет 301.
[email protected]
Златина Вълканова-Роева Старши учител, начален етап и класен ръководител на IV„Б“клас
Приемно време:
• за среща с  родители и ученици – сряда от 13:05 до 13:45 ч., кабинет 204.
• за консултиране на ученици по предмети – понеделник от 14:00 до 14:40 ч., кабинет 204.
[email protected]
Златина Дамянова Учител, прогимназиален етап по английски език, история и цивилизации, класен ръководител на VI„Б“клас
Приемно време:
• за среща с  родители и ученици – вторник от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 201;
• за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:30 до 15:10 ч., кабинет 201.
[email protected]
Йорданка Иванова Старши учител, начален етап в ГЦОУД – II„А“ [email protected]
Йорданка Петрова Старши учител, начален етап и класен ръководител на III„В“клас
Приемно време:
• за среща с  родители и ученици – вторник от 13:05 до 13:45 ч., кабинет 107.
• за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:00 до 14:35 ч., кабинет 107.
[email protected]
Йорданка Станчева Старши учител по история и цивилизации, география и икономика и класен ръководител на VIII„А“клас
Приемно време:
• за среща с  родители и ученици – вторник от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 311;
• за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:30 до 15:10 ч., кабинет 311.
[email protected]
Кирил Лефтеров Старши учител, прогимназиален етап по история и цивилизации, философия и англ. език
Приемно време:
• за консултиране на ученици по предмети – четвъртък от 14:30 до 15:10 ч., каб. 304.
• за среща с  родители и ученици – понеделник 13:05– 13:45; Актова зала
[email protected]
Красимир Пехливанов Учител, гимназиална степен по български език и литература и класен ръководител на Х„А“клас
Приемно време:
• за среща с  родители и ученици – вторник от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 307;
• за консултиране на ученици по предмети – понеделник  от 13:05 до 13:45 ч., кабинет 307.
[email protected]
Лазарина Гайтанска Старши учител, начален етап и класен ръководител на II„А“клас
Приемно време:
• за среща с  родители и ученици – четвъртък от 12:15 до 12:50 ч., кабинет 103;
• за консултиране на ученици по предмети – четвъртък от 14:00 до 14:35 ч., кабинет 103.
[email protected]
Любомир Василев Учител по история и цивилизации, технологии и предприемачество и класен ръководител на VII„В“клас
Приемно време:
• за среща с  родители и ученици – понеделник от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 303;
• за консултиране на ученици по предмети – понеделник от 14:30 до 15:10 ч., кабинет 303.
[email protected]
Мариан Фучеджиев Учител, начален етап по физическо възпитание и спорт
Приемно време:
• за консултиране на ученици по предмети – понеделник от 13:50 до 14:30 ч., физкултурен салон .
• за среща с  родители и ученици – понеделник, 12:20 – 13:00; етаж 1, физкултурен салон
[email protected]
Митошка Симеонова Старши учител, начален етап в ГЦОУД – I„Б“ [email protected]
Красимира Иванова Учител, прогимназиален етап по математика 
Приемно време:
• за консултиране на ученици по предмети – четвъртък от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 303
.• за среща с  родители и ученици – четвъртък 13:05 – 13:45; актова зала
Мира Христова-Нешева Старши учител, начален етап в ГЦОУД – III„A“„В“  (сборна)
Надя Иванова Старши учител, начален етап и класен ръководител на III„А“клас
Приемно време:
• за среща с  родители и ученици – сряда от 13:05 до 13:45 ч., кабинет 105.
• за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:00 до 14:35 ч., кабинет 105.
[email protected]
Невена Дойчева Учител, гимназиален етап по ИТ.

• за консултиране на ученици по предмети – сряда от 14:30 до 15:10 ч., каб. 212.

• за среща с  родители и ученици – сряда, 14:30 – 15:10; каб. 212.

Невена Кисьова Старши учител, гимназиален етап по физическо възпитание и спорт
Приемно време:
• за консултиране на ученици по предмети – понеделник от 13:05 до 13:45 ч., физкултурен салон .
• за среща с  родители и ученици – вторник, 14:30 – 15:10; етаж 1, физкултурен салон
[email protected]
Олимпия Тодорова Старши учител, начален етап и и класен ръководител на IV„В“клас
Приемно време:
• за среща с  родители и ученици – вторник от 13:10 до 13:50 ч., кабинет 205.
• за консултиране на ученици по предмети – понеделник от 14:00 до 14:40 ч., кабинет 205.
[email protected]
Петко Димитров Старши учител, прогимназиален етап по физическо възпитание и спорт и и класен ръководител на VII„Б“клас
Приемно време:
• за среща с  родители и ученици – четвъртък от 13:50 до 14:30 ч., физкултурен салон .
• за консултиране на ученици по предмети – понеделник от 14:30 до 15:10 ч., физкултурен салон .
[email protected]
Полина Иванова Учител, начален етап и класен ръководител на I „А“клас
Приемно време:
• за среща с  родители и ученици – вторник от 12:15 до 12:50 ч., кабинет 101.
• за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:00 до 14:40 ч., кабинет 101.
[email protected]
Сабина Булгурова Старши учител по български език и литература и класен ръководител на VIII„Б“клас

•  за консултиране на ученици по предмети – вторник от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 304.

• за среща с  родители и ученици – понеделник от 13:05 до 13:45 ч., кабинет 304.

[email protected]
д-р Светла Ангьозова Старши учител, гимназиален етап по изобразително изкуство и ИТ и класен ръководител на X„А“ клас
Приемно време:
• за среща с  родители и ученици – вторник от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 111.
• за консултиране на ученици по предмети – четвъртък от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 111.
[email protected]
Станимира Иванова Учител, прогимназиален етап по БЕЛ и класен ръководител на VII„А“клас
Приемно време:
• за среща с  родители и ученици – вторник от 13:50 до 14:30 ч., кабинет 301.
• за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:30 до 15:10 ч., кабинет 301.
[email protected]
Таня Якова Старши учител, начален етап в ГЦОУД – IV„Б“ [email protected]
Тодор Захариев Учител, общообразователен учебен предмет, прогимназиален етап по ИИ
Приемно време:
• за консултиране на ученици по предмети – четвъртък от 14:30 до 15:10 ч., кабинет 111.
• за среща с  родители и ученици – четвъртък 13:50 – 14:30; Библиотека
[email protected]
Цветелина Дончева Старши учител, начален етап в ГЦОУД – V„Б“
Яна Стоева Старши учител, начален етап и класен ръководител на I„Б“клас
Приемно време:
• за среща с  родители и ученици – вторник от 12:15 до 13:05 ч., кабинет 102;
• за консултиране на ученици по предмети – вторник от 14:00 до 14:35 ч., кабинет 102.
[email protected]