ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ И ВАКАНЦИИ

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ  ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

1. Начало и край на ваканциите (с включени празнични и почивни дни) с изключение на лятната:

 • 28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. есенна
 • 23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. коледна
 • 03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. междусрочна
 • 30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
 • 05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за XII клас

2. Неучебни дни

 • 17.05.2024 г. задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература
 • 20.05.2024 г. втори задължителен държавен зрелостен изпит и задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
 • 19.06.2024 г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII клас
 • 21.06.2024 г. изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII клас

3. Начало на втория учебен срок

 • 06.02.2024 г. I – ХIІ клас

4. Край на втория учебен срок

 • 13.05.2024 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)
 • 29.05.2024 г. І – III клас (14 учебни седмици)
 • 14.06.2024 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
 • 28.06.2024 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
 • 28.06.2024 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07.2024 г. –31.08.2024 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и XI клас)

Графикът е утвърден със заповед № РД09-2447/ 28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката.