ОБУЧЕНИЯ

  1. Тема на обучението: „Инспектиране на образователната институция“
  2. Място на провеждане: СУ „Димчо Дебелянов“ – Бургас, Zoom Meeting
  3. Период на провеждане: 07.09.2022 г.
  4. Начален и краен час: 9,00 ч. – 17,30 ч.
  5. Обучителна организация: Manager Consult 
  6. Брой педагогически специалисти, заявили участие – 46