ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

График

за провеждане на общински кръг на олимпиадите през учебната 2022/ 2023 г.

Олимпиада – общински кръг Дата Срок за подаване на декларация за информираност и съгласие
1. Български език и литература 20.01.2023г. 16.01.2023г.
2. Математика 10.12.2022г. 07.12.2022г.
3. География и икономика 13.01.2023г. 10.01.2023г.
4. История и цивилизации 06.01.2023г. 03.01.2023г.
5. Биология и здравно образование 27.01.2023г. 24.01.2023г.
6. Физика 12.01.2023г. 09.01.2023г.
7. Химия и опазване на околната среда 16.01.2023г. 12.01.2023г.

 

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

 

График

за провеждане на общински кръг на олимпиадите през учебната 2023/ 2024 г.

Олимпиада – общински кръг Дата Начален час Срок за подаване на декларация за информираност и съгласие
1. Български език и литература 20.01.2024г. 9:00 18.01.2024г.
2. Математика По график на РУО 06.12.2023г.
3. География и икономика 08.01.2024г. 14:00 04.01.2024г.
4. История и цивилизации 12.01.2024г. 14:00 08.01.2024г.
5. Биология и здравно образование 29.01.2024г. 14:00 25.01.2024г.
6. Физика 10.01.2024г. 14:00 08.01.2024г.
7. Химия и опазване на околната среда 17.01.2024г. 14:00 15.01.2024г.
8. Астрономия 13.01.2024 14:00 10.01.2024г.