УЧЕНИЦИ

СЪСТАВ НА УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

            ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Общ брой участници в УУС: 10

Съставът е избран на 20.09 2021 г.

Председател: Симона Караджова – VIa клас

Секретар: Mария Стаматова – VI“а“ клас

Членове:

V„в“ клас:

Симеон Красимиров

VIa клас:

Светлин Желязков

VIIб клас:

Калина Атанасова

Магдалена Нейчева

Ивайла Миткова

Кристина Василева

Марианна Пейчева