2022

БЮДЖЕТ 2022

  1. План на Бюджет 2022 г. е публикуван на 20.04.2022 г.            Виж 1.     Виж 2.     Виж 3.     Публично представяне – 27.04.2022 г.
  2. Отчет 1-во тримесечие 2022 г. е публикуван на 20.04.2022 г.  Виж 1.     Виж 2.     Виж 3.     Публично представяне – 20.04.2022 г.
  3. Отчет 2-ро тримесечие 2022 г. е публикуван на 05.07.2022 г.  Виж 1.     Виж 2.     Виж 3.     Виж 4.     Виж 5.     Публично представяне – 08.07.2022 г.
  4. Отчет 3-то тримесечие 2022 г. е публикуван на 11.10.2022 г.  Виж 1.     Виж 2.     Виж 3.     Виж 4.     Виж 5.     Публично представяне – 26.10.2022 г.
  5. Отчет 4-то тримесечие 2022 г. е публикуван на 13.01.2023 г.  Виж 1.     Виж 2.     Виж 3.     Виж 4.     Виж 5.     Публично представяне – 19.01.2022 г.