ПРИЕМ 1.клас

Учебна 2024/2025 година

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/ 2025 ГОДИНА

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.

Анкетна карта
Декларация лични данни
Заявление ГЦДО
Заявление записване в 1-ви клас
Заявление спортни дейности