• НАЧАЛО
  • ДОКУМЕНТИ
  • Архивен документ  Мерките за повишаване на качеството на образованието

Архивен документ  Мерките за повишаване на качеството на образованието

     I. Нормативни основания за разработване на мерки за внасяне на подобрения за повишаване на качеството на образованието в  училището

     Мерките за повишаване на качеството на образованието в СУ „Димчо Дебелянов“ са изготвени в синхрон с перспективите, заложени в актуални стратегически документи на европейско, национално, областно и регионално ниво, които очертават общо споделената визия за висококачествено, приобщаващо, ценностно-ориентирано и продължаващо през целия живот образование, обучение и учене.

    Прочети още …

Мерки за подобряване на качеството на обучение през уч. 2022/2023 г.