Мерки за подобряване на качеството на обучение

     I. Нормативни основания за разработване на мерки за внасяне на подобрения за повишаване на качеството на образованието в  училището

     Мерките за повишаване на качеството на образованието в СУ „Димчо Дебелянов“ са изготвени в синхрон с перспективите, заложени в актуални стратегически документи на европейско, национално, областно и регионално ниво, които очертават общо споделената визия за висококачествено, приобщаващо, ценностно-ориентирано и продължаващо през целия живот образование, обучение и учене.

    Прочети още …

Мерки за подобряване на качеството на обучение през уч. 2022/2023 г.