Учебни занятия на 28.03.2023 г.

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с преустановяване на учебните занятия за 24 часа на 28.03.2023 г., учебните часове ще бъдат намалени съгласно заповед №РД-09 1019/ 28.03.2023 г. на директора на СУ „Димчо Дебелянов“.