Брой 1 на Бюлетин, издаван по инициатива на ученическия съвет в училище

        По решение на ученическия съвет през уч. 2023/2024 год. ежемесечно ще се издава бюлетин, чиито автори ще са ученици от прогимназиален и гимназиален етап и ще има за цел да информира и осъществява връзка между учениците и училищната общност. В него ще се публикуват различни статии, новини, интервюта и информация, с които авторите се надяват да са полезни и интересни не само за учениците, но и за родителите и общността.

Основните цели и задачи на бюлетина са:

  1. Информиране на учениците: Бюлетинът ще предоставя актуална информация за събития, проекти и други важни събития, които се отнасят до училището и училищната общност.

  2. Поддържане на връзка между учениците и училището с цел укрепване на комуникацията между учениците и училищната администрация, като се предоставя платформа за изразяване на мнения и въпроси.

  3. Подчертаване на постижения: Бюлетинът ще съдържа статии и интервюта с ученици, учители, родителии и др., които са постигнали изключителни резултати в различни области, както и ще насърчава творческия и активен потенциал на учениците.

  4. Подкрепа на ученически инициативи: Ученическият съвет ще се опита да използва бюлетина, за да съобщава за своите проекти и инициативи и да търси подкрепа и участие от страна на другите ученици.

  5. Засилване на училищната духовност и общност: Бюлетинът ще включва духовни и културни статии и интервюта, които създават усещане за общност и патриотизъм в училището.

  6. Публикуване на ученическо творчество: Ще се публикуват стихотворения, разкази, интервюта, рисунки и други работи, изготвени от учениците.

  7. Подкрепа за обучение и кариерно насочване: Бюлетинът ще се стреми да предоставя информация за образователни възможности, стипендии, курсове и кариерни съвети, които са полезни за учениците.

      Целите и задачите на бюлетина ще в зависимост както от конкретните нужди и интереси на ученическия съвет, но и училището като цяло и се надяваме това издание да успее да бъде надежно средство за информиране и ангажиране на учениците и ще съдейства за укрепване на по-силна училищна общност.