6-ти декември 2021 г. – неучебен ден

Уважаеми родители и ученици,

Със заповед № 3435/25.11.2021 г.  кметът на гр. Бургас обявява 6-ти декември 2021 г. (понеделник) за неучебен ден за всички ученици от училищата на територията на гр. Бургас.

Заповед № 3435/25.11.2021 г.