Справка Covid-19

Справка

Covid-19 

Ваксинирани – пълна вакс. схема Непълна

вакс. схема

Преболедувал Карантиниран Карантиниран – Диагностициран Непреболедували или без пълна вакс. схема
15.11.2021 г.            
Педагогически специалисти 14 0 8 0 1 28
Непедагогически специалисти 1 0 4 0 0 8
Ученици 4 2 18 5 3 436