„Да изчистим България заедно”

На 16.09.2022 г. учениците от V до Х клас се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно” на bTV Media Group. Това е най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда, и да направи България по-чиста и красива в дългосрочен план. Емблематичната кампания отрежда водещо място на България сред страните с най-добри доброволчески практики в грижата за околната среда в света. На база постигнатите резултати в хилядите акции по чистене, облагородяване и залесяване през 2022 г., инициативата получи глобално признание за обединяването на най-голям брой доброволци на глава от населението в името на зелената идея – 6,2%, сред 180 държави, участващи в голямото почистване на планетата World Clean Up Day.

 

1082459125787835 3255802595461886558 n
5701907089830415 310177584081870718 n
1502968973511435 4112459507711962653 n
471430474903270 903888539394685762 n
2240987196102674 4912004206285006227 n
826559055019305 8807859401009841783 n
777829136666430 8691527898723098134 n
828522665227452 3567475885927874421 n
IMG
IMG
IMG