• НАЧАЛО
  • новини
  • Децата и техните лични данни – информационно-разяснителни материали за деца от Комисия за защита на личните данни

Децата и техните лични данни – информационно-разяснителни материали за деца от Комисия за защита на личните данни

Широките възможности, които новите технологии предлагат, освен доказаните ползи, крият и рискове от сериозно навлизане в личното пространство на човека. Подрастващите са най-уязвимата група в съвременното ни общество по отношение на злоупотребите с личната неприкосновеност, особено при общуването в интернет.
Децата и защитата на техните лични данни винаги са били във фокуса на вниманието на КЗЛД, а задачата по популяризиране на основните правила за безопасна комуникация в социалната среда и особено чрез дигиталните технологии – изключително отговорна и приоритетна.