Европейски ден на спорта

Учениците от СУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Бургас се включиха в една от най-масовите инициативи в Европа, в която децата се запознават с различни спортни занимания и научават повече за здравословния начин на живот.

    На 30 септември 2022 г. се проведе осмото издание на кампанията на тема “Зелено образование чрез спорт”. Училищата обединиха в своята програмата насърчаване на физическата активност и зелено мислене. Координаторите от Сдружение „BG Бъди активен“, част от националната кампания NowWeMOVE разработиха идеи за различни състезателни игри под мотото “Спорт без отпадъци“. Игрите, свързани с опазването на околната среда, бяха с фокус върху намаляване на отпадъците и тяхното разделно събиране и рециклиране.

    КАКВО Е ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ?

    Европейски ден на спорта в училище (ЕДСУ) е ден, посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови видове физическа активност и спорт, за да се повиши усещането за “принадлежност към училището” на всеки участник. Основната цел на събитието е да насърчава физическата активност сред учениците в цяла Европа и да включва колкото може повече деца и млади хора, училища и организации.

    Европейската кампания NowWeMOVE България е визия, в която секторът „спорт за всички“ намира начини за сътрудничество с други сектори за увеличаване нивото на физическа активност в цялата страна.

    Кампанията се гради на 3 принципа:

    1. ДА СЕ ПОВИШИ ИНФОРМИРАНОСТТА, относно ползите от физическата активност;

    2. ДА СЕ НАСЪРЧИ редовното участие в различни видове спорт и друга физическа активност;

    3. ДА СЕ ПОДОБРЯТ възможностите за достъп до спорт и физическа активност;