Гости в класната стая на II“Б“

Ефективното партньорство с родителите е изключително важно за успехите в класната стая, затова към момента не пропускаме възможност да организираме  инициативи с родителите на моите ученици извън определените в графика родителски срещи.

За учебната 2022/23 г.  е планувана тема „Фестивал на професиите“, в който могат да присъстват родители, които желаят да представят професиите си пред учениците.

На 13.12.2022 г. в часа на класа се включиха двама родители. Г-жа Ивелина Симеонова – медицинска сестра, разказа за отговорността и призванието на професията си и разясни на децата защо трябва да пазят своето здраве.

Г-н Георги Стефанов – финансов консултант, обясни на децата как да похарчат своите спестявания в касичките си, както и какво означава да инвестират, за да може парите да работят за тях.

Часът завърши с извода, че „С пари можем да си купим много неща, но не и здраве, любов и прегръдка.“

С нетърпение очакваме следващите си гости в класната стая!

ГАЛИНА ПОПОВА

Класен ръководител но II„Б“ клас