• НАЧАЛО
  • новини
  • График на учебните занятия от 16.11.2021 г. в дни за тестване на ученици от I до IV кл.

График на учебните занятия от 16.11.2021 г. в дни за тестване на ученици от I до IV кл.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Утре, 16. 11. 2021 г., (вторник), учениците от I – IV клас, родителите, на които са подали декларация за съгласие за тестване, ще започнат присъствени учебни занятия.

След тестването на учениците е осигурено време за закуска.

Напомняме, че 30 минути преди тестването, учениците не трябва да са пили течности и да са се хранили.

Учениците от I -IV клас, родителите на които не са дали съгласие за тестване,  ще се обучават от разстояние в електронна среда.

Обедно хранене в училищния стол:

– I и II клас – 12.30

– III и IV клас – 13,30

Учениците от V – IX клас продължават да се обучават от разстояние в електронна среда.

Заповед № РД-09 191/10.11.2021 г.  

Проект на график на учебните часове от 16.11.2021